UITGAVE Kerkbode


nummer

28

datum

15-JUL-2005THEMA
Belofte en verbond vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document IconText Icon - lezen - … en nog eens beloofd … - Corné Alderliesten
En dan moet jij tegen farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan…” Ex. 4: 22 Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Hosea 11: 1 … en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen’. Matteüs 2: 14......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Beloofd … - Corné Alderliesten
Uit de tijd? Het is een bekend woord: ‘verbond’. Het is voor velen van ons ook een belangrijk woord. Omdat het niet zomaar alleen een woord is, maar omdat ‘het verbond’ staat voor de betrouwbaarheid van de HEER. En dus ook voor de zekerheid van je geloof. Het is de basis waar je op terug kan vallen. Een geweldige troost dat je niet aan je eigen lot bent overgelaten (lees: aan je eigen gevoel, je eigen ervaring), maar dat je houvast kan vinden bij de Here God zelf. Betrouwbaar als altijd. Voor j......
Search document Icon - lezen - Waar vind ik dat? Websites voor christenen - Nelleke Kemps-Stam
Vorige week hebt u in de Kerkbode kunnen lezen over een vutter die predikant wordt. Wellicht kent u de verzuchting van menige vutter: ‘Ik heb het nog nooit zó druk gehad als nu’. Deze uitspraak geldt ook voor Bram van der Werf uit Rinsumageest. Dat betekent overigens niet dat hij nooit thuis te vinden is. Alleen zit hij niet achter de geraniums, maar achter de computer. Hij heeft twee websites voor en over het christelijk leven ontwikkeld en wij geven hem de gelegenheid deze bij u onder de aand......
Search document IconText Icon - lezen - … is beloofd! - Corné Alderliesten
Gods belofte vraagt om een reactie Kenmerkend voor de Here God is, dat Hij belooft. Hij zegt de mensen dingen toe, en Hij zegt ze dingen aan. Gods beloften zijn er vele, de hele bijbel door. Ze gaan over de toekomst, en ze gaan over het heden. Maar altijd vallen ze samen met wat zijn Naam is: ‘IK ZAL ER ZIJN’. ‘God met ons’, dat is de rode draad die je in al Gods beloften kan herkennen. Dat is en blijft de zekerheid. En ook altijd is en blijft de vraag: ‘geloof jij dat?’.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Belediging - J.P. van der Wal
Er is al het nodige gezegd en geschreven over het geruchtmakende programma van de RVU “God bestaat niet”. Toch nog een reactie van Stefan Paas in het blad CV Koers. Beledigen van godsdienstige mensen in weer helemaal terug in Nederland. Maar Christenen die menen dat lastering met straffe hand bestreden moet worden, konden het wel eens mis hebben. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Angst - J.H. Kuiper
Tien naar na de massamoord in Srebrenica, ontploften er in Londen een aantal bommen. Het aantal slachtoffers is niet te vergelijken: Achtduizend toen tegen een op dit moment nog onbekend aantal, maar minstens vijftig nu. Toch is er een verband tussen die twee gebeurtenissen. In dit stukje willen we dit verkennen. Het gaat mij niet om de veronderstelling dat de datum van de aanslag in Londen gekozen is in verband met deze herdenking. Het gaat me ook niet om een bespreking van de vraag of de Neder......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Jubilea Berkel en Rodenrijs – Op 6 juli was vijfentwintig jaar predikant: ds. H. v.d. Berg. Standplaatsen: Hoek (1980), Assen-Zuid (1984), Dalfsen (1994) en Berkel en Rodenrijs (200...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Kort verslag van de classisvergadering gehouden op 16 juni 2005. ......
Search document Icon - lezen - Classis Hoogeveen
Persverslag van de classis Hoogeveen van 9 juni 2005.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de op 9 juni 2005 te Middelstum gehouden vergadering van de classis Warffum. ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Pieter Pilon
Smilde - op woensdagavond 20 juli wordt er een orgelconcert gegeven in de Hervormde Koepelkerk te Smilde, door de bekende Groninger organist Pieter Pilon. Het orgelconcert heeft als thema...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Heeft u boeken die u weg wilt doen? Als u mij belt wil ik ze wel halen. (Goed doel) Bertha Schipper tel: 0595-402367....