UITGAVE Kerkbode


nummer

3

datum

18-JAN-2008THEMA
Het christelijk lezen van de Bijbel vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Redactionele mededeling - J.T. Oldenhuis Bij het begin van een nieuwe jaargang
Er is een nieuw jaar begonnen. En dus een nieuwe jaargang gestart. Daarvan verschijnt nu alweer het derde nummer. Omdat door bijzondere omstandigheden de goede wensen voor de lezers in het eerste nummer weg vielen, worden ze nu alsnog, wel wat later, maar niet minder gemeend, aan alle lezers gericht. Moge de Heer ons allen gebruiken voor de voortgang van zijn werk in de wereld, elk op ons eigen bescheiden plekje.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Groeten uit Dehra Dun - N. Kemps-Stam
Het heeft even geduurd voordat er weer een nieuwsbrief uit India kwam. Dat had twee redenen. In de eerste plaats was het gezin van Piet en Saskia Houtman op verlof in Nederland. Om vakantie te houden en lopende zaken te regelen. Teruggekeerd in Dehra Dun stond hen een verrassing te wachten. De straat voor hun huis werd opengebroken. Dat ging niet zachtzinnig, waardoor er kabels kapot getrokken werden. Weg internetverbinding! Saskia vertelt u er alles over. Hoor ik u denken: dat komt bij ons niet......
Search document Icon - lezen - Het christelijk lezen van de Bijbel (3) - A. van der Sloot
Aan het einde van het vorige artikel hebben we gezien dat Luther inzichtgevende opmerkingen maakte over de vermaningen van Christus en zijn apostelen. Bij Mozes is er vaak sprake van grote strengheid: “ik verbied, ik gebied.” Bij Christus en zijn apostelen horen we een meer liefelijk geluid: “ik vermaan u, ik bid u, ik smeek u.”......
Search document Icon - lezen - Het kerkelijk jaar - J.T. Oldenhuis
Het is een belast onderwerp in onze kringen. Er was ooit een niet onvermaard predikant onder ons, ds. (en later in Canada prof.) K. Deddens, die op dit onderwerp promoveerde. In zijn proefschrift Annus Liturgicus? (1975) kwam hij tot de conclusie, dat de invoering van het kerkelijk jaar teruggaat op de gedachte dat het leven van Jezus Christus op een heel bijzondere dramatische manier opnieuw moet worden opgeroepen, zodat ieder dat kan herbeleven.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Populisme - J.P. van der Wal
Uit CV Koers neem ik een artikel over van mgr. G.N. de Korte, hulpbisschop te Utrecht.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Veranderingen - J.H. Kuiper
Waarschuwing vooraf: ik kom uit de generatie van de babyboomers en ben nog deputaat ook, al is het niet in een deputaatschap dat schetsen maakt voor de toekomst. Ik ben wel wat oud voor een midlifecrisis: 54. Die heb ik achter de rug, al zeg ik het zelf. Ik moet dit er even bijzeggen, omdat volgens dr. A.L.Th. de Bruijne dit soort mensen de deputaatschappen bevolken en uit een soort frustratie over het benauwende vrijgemaakte leven van hun jeugd allerlei dingen schrijven aan de kerken over de to......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste diensten
Loppersum - Op zondag 20 januari zal er zo de Here wil om 14.30 uur in de GKv aan de Tuinbouwstraat 3 een dienst worden gehouden, die is aangepast voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking. ......
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Beroepen Enumatil - Z.J.C. van Harten te Blije-Holwerd i.c.m. Ferwerd-Hallum Drogeham - H.D. Bondt te Nunspeet (deeltijd) en Heerde (deeltijd) Vlissingen - kandidaat J.A....
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Ameland - Ook dit jaar gaat de Commissie Ameland van de Geref. Kerk (v) van Blije-Holwerd D.V. vanaf Goede vrijdag 21 maart t/m zondag 26 oktober 2008, zondagse samenkomsten organiseren in Nes en in Hollum.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Agenda van de classis Groningen voor de vergadering op 24 januari 2008.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Namens de raad van de Geref. Kerk van Oosterwolde worden de kerkenraden van de classis Assen opgeroepen voor een vergadering op D.V. donderdag 14 februari, om 19.30 uur in het kerkgebouw aan de Hooge Esch 1 te Oosterwolde.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 1 februari Hoogezand, Nieuwjaarsconcert Mannenkoor Noord Drenthe i.s.m. Good Music Choir Shine uit Assen en Chr. Muziekver. Juliana uit Zuidlaren Zaterdag 2 februari Zuidlaren,...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Muziek in de kerk
Amersfoort - Op zaterdag 26 januari is er een congres: ‘Muziek in de kerk’, over kerkmuziek in een diverse cultuur, in ‘Het Klooster’, Daam Fockemalaan 10.......