UITGAVE Kerkbode


nummer

3

datum

5-FEB-2010THEMA
Kinderdoop en overdoop vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Kinderdoop en overdopen - A.H. Driest
Een thema dat in kerkelijke kring de aandacht gevangen houdt, is de doop. En dat op verschillende manieren. Vooral als gemeenteleden die als klein kind gedoopt zijn, zich later overdopen. Al word...
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - 13e VGK concert
Op zaterdag 6 februari om 20.00 uur wordt in de Fontein, de Kolken 89 in Drachten, voor de dertiende keer het VGK-concert gehouden . Dit concert wordt gegeven door enthousiaste muzikanten en zangers. De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici afd. Friesland organiseert dit concert.......
Search document Icon - lezen - Canticum Novum
Het vocaal ensemble ‘Canticum Novum’ werd opgericht in september 1989. Dat betekent dat wij enige maanden geleden ons twintigjarig bestaan mochten gedenken. In verband daarmee hopen wij op zaterdag 13 februari a.s. des avonds om half acht in de Pelikaankerk te Leeuwarden een concert te geven. Tijdens dit concert zullen de volgende werken worden uitgevoerd:......
Search document Icon - lezen - Oproep
Weduwen 50+ zoeken m/v lotgenoten om één keer per maand een activiteit mee te ondernemen.......
Search document Icon - lezen - Oratorium ‘Ruth’
Op 6 maart a.s. wordt het oratorium ‘Ruth’ in de Geref. Kerk ‘De Rank’, Westergast 8 te Zuidhorn uitgevoerd. Aanvang: 19.45 uur.......
Search document Icon - lezen - Reizen naar Krakow, Normandië en Auschwitz & Berlijn
Wellicht heeft u vorig jaar het verslag van onze reis naar Auschwitz en Berlijn gelezen. De reis bleek een succes en ik werd gevraagd of ik nog eens wat wilde organiseren. Zo heb ik nu een 3-tal 6-daagse reizen in de maak. We slapen/eten in goede hotels en reizen met een luxe touringcar. Het programma zit niet overvol zodat we alles op ons gemak kunnen bekijken.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Woensdag 10 februari Ten Post, Vergadering van de kring ‘Fivelstreek’, spreker: ds. A.A.J. de Boer van Ureterp, onderwerp: ‘Taak van de vrouw in de kerk’, Gereformeerde Kerk - 19.45 uur Maand...
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Boekbespreking - S.M. Alserda
Veertien preken en een radiomeditatie. Dat is de inhoud van de bundel Dubbel checken van ds. Roel Sietsma (GKv Grootegast). Zes preken uit het Oude Testament en negen uit het Nieuwe.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Gods hand in de ramp op Haïti? - L.E. Leeftink
De aardbeving op Haïti is de grootste ramp na de tsunami vijf jaar geleden meteen na Kerst. Weliswaar met de helft minder doden, maar ruim 100.000 slachtoffers in één land is net zo onvoorstelbaar als bijna 250.000 overledenen in als die landen rondom de Stille Oceaan. Voor de hulpverleners is de aardbeving in Haïti zelfs erger dan de tsunami van 2004, omdat op Haïti echt alles verwoest is.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Bedankt voor beroep
Eindhoven-Best en Schildwolde-West: J. Haveman te Hattem-Noord....
Search document Icon - lezen - Beroepen
Zwartsluis: C.T. Basoski te Ruinerwold-Koekange en Zuidwolde (Drenthe)....
Search document Icon - lezen - Dienst met aanpassingen
Op zondag 14 februari is er speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking weer een dienst met aanpassingen. De dienst begint om 15.00 uur in de Kandelaar, Oude Molenstraat 20, Assen-Zuid.......
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten op Texel
De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) belegt dit voorjaar op de volgende data kerkdiensten in de Doopsgezinde kerk van Den Burg, Kogerstraat 18:......
Search document Icon - lezen - Overleden
Oldehove: Emerituspredikant ds. R. Hoogsteen is 25 januari jl. overleden. Rienk Hoogsteen werd geboren op 18 juni 1925. Hij werd in 1958 predikant in Garrelsweer. Daarna stond hij te Gees (1963),...
Search document Icon - lezen - Psalmzangavond
Op 13 februari as. wordt in de Hervormde Kerk van Driezum weer de jaarlijkse Psalmzangavond gehouden. Aanvang: 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang Hoogkerk
Op zondag 14 februari 2010 is er weer zondagavondzang in Hoogkerk om 19.30 uur.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Persverslag van de gehouden vergadering van de classis Appingedam d.d. 10 december 2009 in de gereformeerde kerk te Schildwolde.......
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Kort verslag van de vergadering van de classis Drachten, gehouden op 20 januari 2010.......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Kort verslag van de vergadering, gehouden op 20 januari 2010 in ‘De Morgenster’ te Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V. donderdag 11 maart 2010 in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Nieuwe naam als gevolg van fusie
Als gevolg van de fusie van Steunpunt Gemeenteopbouw en Bureau DTEG moest ook een nieuwe naam worden gevonden voor de nieuwe organisatie. Dat is gelukt. Vanaf heden is de nieuwe naam van de werkorganisatie: Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken. In de komende tijd wordt de huisstijl aangepast, worden de websites vernieuwd en zal de nieuwe naam breder bekendgemaakt worden.......
Search document Icon - lezen - Opening Onderwijstalenten op de Schilderschool in Zwolle
Op woensdag 27 januari jl. vond in de Schilderschool in Zwolle de feestelijke opening plaats van Onderwijstalenten. Onderwijstalenten is het nieuwe platform voor een loopbaan in het gereformeerd onderwijs. Afgelopen woensdag ging ook de website www.onderwijstalenten.nl online met alle vacatures en informatie over een loopbaan in het gereformeerd onderwijs.......
Search document Icon - lezen - Stemmingsproblemen? Wie niet… Bijeenkomst in Schildwolde
Veel mensen hebben eens in hun leven te maken met een sombere stemming. Als de sombere stemming aanhoudt en andere klachten mee gaan spelen kan er sprake zijn van een depressie. Wat zijn stemmingsproblemen en wat is depressiviteit? Verschillende oorzaken, van jong tot oud. Wat is er aan te doen? Hoe kun je er zelf en anderen mee omgaan? Wat heb je hierbij aan geloof en kerk?......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Anders bijbel lezen - A.H. Driest
‘Ik lees de bijbel met nieuwe ogen’, zei iemand die zich aan de kerk waarin hij gedoopt was en belijdenis had gedaan, onttrok, om zich in een baptistengemeente te laten overdopen. Dat zal waar...
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Winterlezingen in Ten Boer
Op 18 januari is in Ten Boer de eerste winterlezing van dit seizoen gehouden. De bijna 100 belangstellenden beluisterden het referaat van prof. dr. C.J. de Ruijter over ‘De preek als stem van God in ons leven’.......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Even voorstellen - S. van Oostrum
Kersverse freelance-schrijver Siske van Oostrum loopt zich het vuur uit de sloffen tijdens haar hardlooprondjes. Taal als speeltuin gebruiken, inspiratie te over hebben om gedichten het daglicht...
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Bestaat het verbond met Abraham nog? - A.H. Driest
Elke tijd kent zijn eigen thema’s, waar mensen zich extra mee bezig houden. Soms is het spreken erover heftig, maar heeft het maar even de aandacht. Soms lijkt een onderwerp niet uit de media weg te branden. Het onderwerp ‘asielzoeker’ blijft de gemoederen bezig houden. ‘De Islam’ haalt bijna dagelijks de krant. De aandacht voor de kredietcrisis zal nog wel even doorgaan. Kent een kerk ook zijn thema’s?......
Search document IconText Icon - lezen - Eén Heer - één doop Pastorale handreiking over kinderdoop en volwassendoop - L.W. de Graaff
Binnen het kerkelijk leven in Nederland is de laatste jaren een beweging ontstaan die zich sterk maakt voor de volwassendoop. Tot nu toe werd de afwijzing van de kinderdoop alleen gevonden bij de baptisten, de pinkstergemeenten en evangelische groeperingen. Dat is veranderd. Ook binnen de protestantse kerken worden in toenemende mate pleidooien gevoerd voor het instellen van de volwassendoop in de plaats van de kinderdoop.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Vele handen maken licht werk! Stichting Present via Oldambt en Leeuwarden op de kaart gezet - S. van Oostrum
Onlangs werd er in diverse kerken de actiekrant van Stichting Present uitgedeeld. Present wordt daarin gepresenteerd als: het visitekaartje van de kerk. ‘Present’ betekent: er zijn voor de ander. Stichting Present daagt mensen uit om iets van hun tijd en talenten beschikbaar te stellen en slaat een brug naar mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De stichting roept ons op om eens een dag aan iemand met onvoldoende geld of weinig sociale contacten of netwerken cadeau te doen.......