UITGAVE Kerkbode


nummer

35

datum

19-SEP-2004THEMA
Meer van de Geest vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Dagobert Duck - Gert Hutten
Daarmee heeft hij ons voor altijd willen laten zien dat de rijkdom van zijn genade, door zijn goedheid voor ons in Christus Jezus, alles overtreft (EfeziŽrs 2: 7) Leestekst EfeziŽrs 1-10 Verdieping Matteus 6: 19-24......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Meer van de Geest? Het gesprek voortgezet - Gert Hutten
Een aantal maanden geleden heb ik een aantal artikelen geschreven over het werk van De Heilige Geest. Ik heb toen beweerd dat de Heilige Geest in de traditionele kerken te weinig ruimte krijgt en gezocht naar een antwoord op de vraag hoe het komt dat de Geest te weinig ruimte krijgt. In ťťn van die nummers stond ook een preek van ds. Roosenbrand over profetie. Dr. A.N. Hendriks heeft in Nader Bekeken stevig kritisch gereageerd op deze artikelen. Graag wil ik de komende weken de discussie over......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Kerk en crematie - J.P. van der Wal
In het laatste nummer van Nader Bekeken las ik een artikel over wat als kerk te doen, als je met de wens tot crematie te maken krijgt. Dat kan blijkbaar volgens de schrijver, ds. P. Niemeijer, al zal het wel niet zo vaak gebeuren. Maar, Šls het gebeurt, hoe reageren we dan? ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Een vol leven - J.H. Kuiper
Onlangs overleed mevrouw E. KŻbler-Ross. Zij was een Zwitsers psychiater, die veel gepubliceerd heeft over wat er gebeurd als iemand te horen krijgt dat hij niet lang meer te leven heeft. Niemand wil zomaar het leven loslaten en er gaat heel wat door mensen heen. In dat proces heeft zij een aantal stadia onderscheiden die iemand doormaakt. Van ontkennen via marchanderen naar aanvaarden. Je hoeft niet noodzakelijkerwijs ze allemaal achter elkaar door te maken; ze kunnen ook tegelijk voorkomen of......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bevestiging en intrede Middelstum - De Gereformeerd Vrijgemaakte kerk te Middelstum mag – zo de Here wil – b weer een eigen predikant ontvangen in ds.W.L.de Graaff. Dominee de Graa...
Search document Icon - lezen -
Intrede Groningen-Helpman - 12 september- 9.30 uur bevestiging en 16.30 uur intrede van ds. S. de Vries uit Harderwijk. Nieuw adres: Top Naefflaan 36, 9721 VB Groningen Tel. 050-...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te: Goes – C.J. Mewe te Spakenburg – Zuid. Afscheid Amsterdam-Centrum – 19 september – 10.00 uur (Oosterparkkerk, Oosterpark 4): afscheid ds. D. Griffioen,...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Kort persverslag van de classis Appingedam, gehouden op donderdag 10 juni en voortgezet op 17 juni 2004 in de Gereformeerde kerk te Ten Post. ......
Search document Icon - lezen - Classis Stadskanaal
Kort verslag van de vergadering van de classis Stadskanaal, gehouden op 2 september 2004 te Veendam. Namens de roepende kerk van Veendam opent br. Mollema de vergadering met het lezen van 2...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - 7e Black Gospel workshop
@t Zuidhorn - Een inmiddels jaarlijks terugkerende traditie: Voor de 7e keer organiseert gospelkoor Rejoice uit Zuidhorn een workshop black gospel. Zingen in de stijl van Amerikaanse zwarte...
Search document Icon - lezen - EmmaŁscursus: gewoon doen!
Winsum - Dinsdagavond 7 september jl. is in Winsum een regionale informatieavond over de EmmaŁscursus gehouden. De opkomst was goed. Er waren uit de provincie Groningen vertegenwoordigers...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert door Evert van de Veen in de Chr. Geref. Kerk
Drogeham - Op D.V. zaterdag 18 september a.s. zal de organist Evert van de Veen een orgelconcert geven in de Chr. Gereformeerde kerk te Drogeham. Hij bespeelt daar het 22 stemmen tellende...
Search document Icon - lezen - Zangfestijn met 4 koren
Meppel - Een festijn waaraan 4 koren deelnemen, dat is een Zangfestijn. Wilt u dat meemaken? Dat kan, op zaterdagavond 2 oktober a.s. in de Kruiskerk (Thorbeckelaan 73) in Meppel. De 4 ko...
Search document Icon - lezen -
Vooraankondiging orgelconcert Mussel - Noteer vast in uw agenda: Verzoek Improvisatie Concert Martin Mans, orgel Geref. Kerk Vrijg. te Mussel Musselweg 66 Vrijdag 5 november 2004...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Jubileumboek Calvijnschool Groningen 50 Jarig Jubileum
Groningen - Afgelopen zaterdag 11 september 2004 vierde de Gereformeerd Vrijgemaakte Calvijnschool in Groningen het 50-jarig jubileum. Ter gelegenheid van dit jubileum werd een reŁnie geo...
Search document Icon - lezen - Persverslag van de Drentse Zendingsdeputaten
@t : Op vrijdag 3 september j.l. vergaderden de Drentse Zendingsdeputaten in de GKV te Meppel. Als we het afgelopen jaar, tot nu toe, overzien is er voor de Braziliaanse kerken veel veranderd. De...