UITGAVE Kerkbode


nummer

8

datum

24-FEB-2006
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Katechismus van de katholieke kerk (4) - Matthijs Haak
De Heidelbergse Catechismus is nergens zo fel als in zondag 30 (v.a. 80). Daar gaat het over het verschil tussen het avondmaal en ‘de pauselijke mis’. Over die mis wordt uiteindelijk gezegd dat zij ‘in de grond van de zaak niet anders dan een verloochening van het enige offer en lijden van Jezus Christus (is) en een vervloekte afgoderij.’ Vaak zijn de woorden die hier gezegd worden bekend. Ook als je niet veel weet over het verschil tussen rooms-katholiek en gereformeerd heb je nog wel ergens de......
Search document Icon - lezen - Het werk van de Heilige Geest - ook in ons leven (3) - H. Veldman
Het onderwijs van dr. L. Floor We laten ons graag onderwijzen door dr. L. Floor uit Zuid-Afrika, oud-docent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit in Potchefstroom - hij is van huis uit Nederlander die hier behoorde tot de Christelijke Gereformeerde Kerk. Een van zijn meest recente boeken gaat speciaal over De gaven van de Heilige Geest in bijbels-theologisch perspectief. Eerder al had hij een boek geschreven over De doop met de Heilige Geest. En kort geleden is zijn boek De vrucht va......
Search document Icon - lezen - In herinnering aan ds. C. Stam - A.H. Driest
Vorige week berichtte ook de kerkbode het overlijden van ds. Stam. Hij was van 1951 tot 1980 predikant in de stad Groningen. Hoe vaak stond zijn naam niet vermeld in kerkbladen en kerkbode als het ging om het voorgaan in kerkdiensten: ds. C. Stam. ......
Search document Icon - lezen - Kinderspaarbijbel
Jonge kinderen maken kennis met de Bijbel: aan de hand van de Kinderspaarbijbel. ......
Search document Icon - lezen - Voor welk feest ben je genodigde? - Matthijs Haak
Lezen: MatteŁs 26:17-29 Overdenking vers 26 en 27: neem, eet en drink! ......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Kwetsende spotprenten en gewelddadig protest - J.P. van der Wal
Er zijn natuurlijk al heel wat commentaren geleverd op de cartoons uit Denemarken die de islamitische wereld op z’n kop zetten. Het commentaar van ds. Jonkman in De Wekker volgt hieronder:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Mee naar de roomse kerk? - Jan Kuiper
Ik raakte met twee collega’s in gesprek over het bezoeken van een uitvaartmis bij het overlijden van een familielid van een rooms-katholieke collega. Er werd mij gevraagd of ik, als protestant, dat zou kunnen/mogen/willen doen. Bij mijn collega’s proefde ik dat ze dat wel van mij verwachten, omdat je dat ‘vanzelfsprekend’ doet uit respect voor de overledene en de nabestaanden. Maar moet ik mezelf niet afvragen of God dit wel op prijs stelt en weegt dit niet veel zwaarder? Moet ik me opstellen a......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangenomen naar Amersfoort-Centrum – J.B. Wilmink te Axel (missionaire dienst Gent), die bedankte voor Hoogland. Adres Synode Zwolle – Deputaten voorbereiding generale...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Voorlopige agenda van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 9 maart 2006 om 19.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde kerk te Ten Boer, Vijverweide 26.......
Search document Icon - lezen - Classis Assen
Impressie van een vergadering van de classis Assen op donderdag 9 februari 2006 in Bovensmilde ......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Sander van Marion
Bedum - Op vrijdag 17 maart a.s. geeft Sander van Marion een concert in Bedum. Dit jaar viert Sander van Marion zijn gouden jubileum als '50 jaar Toonkunstenaar' met meer dan 50 orge...
Search document Icon - lezen - Sing-in en ontmoetingsavond
Ureterp – op zondag 26 februari is er een speciale zang- en ontmoetingsavond in de Geref. Kerk (Vrijg.) Samen willen we door het zingen van christelijke liederen God loven en prij...
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
@t Activiteitenagenda zaterdag 25 februari ∑ Appingedam,Zaalvoetbaltoernooi t.b.v. het Lilianefonds, sporthal Eelwerd - 17.00 uur zondag 26 februari ∑ Niezijl, Zanguur, Kerkpad 1, Niez...
Search document Icon - lezen - Bijeenkomst SKO
Assen - De Studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen te Assen nodigt u uit voor een vergadering op donderdag 16 maart a.s. om 20.00 uur in de Maranathakerk, Nobellaan 140, Assen....
Search document Icon - lezen - Kringvergadering Uithuizen e.o.
Kantens – op woensdag 15 maart vergadert de kring Uithuizen over het onderwerp: Grenzen stellen, wat is belangrijk en waarom is het zo moeilijk? Wat zegt de bijbel over grenz...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Levend Water: Het werk van God de Heilige Geest
Er is op dit moment veel aandacht voor (het werk van) de Geest. Dat kan verrijkend zijn voor de kerk van Christus. We mogen grote dingen van de Geest van Christus verwachten. Hij doet opnieuw geb...
Search document Icon - lezen - Oudercursus(sen) Vereniging Dit Koningskind
Een kind met een handicap (0-8 jaar?) Een kind met een handicap….. het zal jouw kind maar zijn?! Vanaf het moment dat je weet dat jouw kind een handicap heeft, verandert je wereld. Soms i...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor kerken
Op D.V. zondag 19 maart a.s. wordt om 17.02 uur via de radio een kerkdienst uitgezonden van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Hilversum-Centrum. Voorganger Willem van ‘t Spijker preek...