UITGAVE Kerkbode


nummer

24

datum

13-JUN-2008THEMA
Rondom Huwelijk & Seksualiteit vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Het ideale huwelijk! - S.M. Alserda
1 Korinthe 7 vers 32-34: Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen, dus zijn aandacht is verdeeld. Een hele maand over het thema ‘Rondom huwelijk en seksualiteit’, is dat niet veel te veel eer voor dit onderwerp? Is het niet beter om helemaal af te zien van huwelijk en seksualiteit? Past dat niet beter binnen het kader van Gods Koninkrijk, zoals daar in het Nieuwe Testament over gesp......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Een dominee is een vakman met een roeping - N. Kemps-Stam Predikantenvereniging is beroepsgroep
Als predikant was je vroeger vrijwel onschendbaar. Een dominee werd niet tegengesproken. Ja, stiekem thuis als het donker was met de gordijnen dicht. En als het gesprek dan plotseling stil viel, zei men: er komt een dominee voorbij. Maar tijden veranderen. De dominee is - soms letterlijk - van de preekstoel afgekomen en hij beweegt zich onder de gemeenteleden alsof hij een van hen is. De werkdruk werd er niet minder om. Om dat te veranderen is er nu een vakbond voor predikanten opgericht. Want o......
Search document Icon - lezen - GS 2008 - W. Tiekstra Zwolse zaken (8) Indrukken van een synodelid
Nederland bekent kleur. Welke dat is hoef ik u niet te vertellen. Straten - ook in Zwolle - nemen hem aan. De reclame op de televisie kent nauwelijks een andere. Maar dat ik er op kerkelijke vergaderingen - ook in Zwolle - aan herinnerd moet worden gaat mij toch wat ver.......
Search document Icon - lezen - Jongeren en Seksualiteit (2) - S.M. Alserda
Vorige week heb ik het vooral gehad over Gods bedoeling met seksualiteit en hoe jongeren vandaag daar mee omgaan. En ik beloofde om deze week verder in te gaan op een goede manier van omgaan met elkaar in verkeringstijd en de valkuilen van zelfbevrediging en seksverslaving. Maar eerst wil ik nog iets zeggen over de verantwoordelijkheid van ouders.......
Search document Icon - lezen - Olie, graan en… kinderen? - W.L. de Graaff
Deze titel geeft misschien wel het lastige aan van een gesprek over kinderen krijgen. Er moeten meer kinderen geboren worden om de vergrijzing tegen te gaan, zegt de één. Of juist minder kinderen om de overbevolking op de wereld tegen te gaan, volgens de ander. Het zijn de grote getallen tegenover dat individuele kindje, dat volgens het geboortebeperkingsbeleid teveel is. We horen een pleidooi voor kinderen die er mogelijk kunnen komen als extra werkkrachten voor de toekomst. Alsof kinderen een......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Veranderingen in Kerk & Samenleving - J.P. van der Wal
Na alle reacties op hun rapport over de veranderingen in kerk en samenleving, lieten deputaten Dienst en Recht weten in samenwerking met anderen aan een nieuwe analyse te zullen werken. Toch liet één van de deputaten weten 'geen seconde spijt' te hebben gehad van de in eerste instantie geboden analyse (ND, maandag 26 mei jl.). Daaraan ontleen ik de vrijmoedigheid er nog eens op terug te komen. Dat doe ik na het lezen van het commentaar van ds. J. Wesseling in Nader Bekeken. Zijn bezwaar is voora......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Veel geschreeuw… - J.H. Kuiper
Terwijl intern binnen de ChristenUnie de discussie losbarst over de nota Cnossen rond het homobeleid, stak extern de storm op over het standpunt rond embryoselectie van dezelfde partij. Het opvallende is dat de reacties tegengesteld zijn. Rond het homobeleid komt men in beweging vanuit de conclusie dat de vastheid van de bijbel ingeruild wordt voor menselijke overwegingen en rond de selectie van embryo’s is de grote klacht van anderen dat de CU een bijbels standpunt oplegt aan mensen die niets m......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Emmeloord - J.H.F. Schaeffer te Wageningen Den Ham (O) - D. de Jong te ’s Gravenhage-Zuid/Rijswijk Kantens i.c.m. Uithuizermeeden - D. de Jong te ’s Gravenhage...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Voorlopige agenda voor de vergadering van de classis Drachten, te houden op D.V. woensdag 18 juni a.s. in het 'Ichtus Hûs', Burmanialaan 100 te Drachten, om 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Agenda van de vergadering van de classis Groningen, te houden op 19 juni a.s. In het moderamen hebben zitting: ds. A.H. Driest (preses), ds. M.A. de Niet (scriba) en ds.C. van der Leest (assessor).......
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. woensdag 18 juni a.s. om 20.00 uur, in ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - PS Fryslân
Verslag van de vergadering van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Fryslân, welke bijeen kwam op woensdag 21 mei jl. om 16.30 uur.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kringleiderstraining Emmaüs
Steenwijk - In september 2008 zal opnieuw een kringleiderstraining (KLT) van Emmaüs worden georganiseerd voor de noordelijke provincies en Overijssel/Gelderland. Een KLT biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van en u te verdiepen in de Emmaüscursus en wat Emmaüs uw gemeente kan bieden.......