UITGAVE Kerkbode


nummer

17

datum

21-AUG-2009THEMA
De dominee komt voorbij vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Bakstenendomino voor World Servants
Op zaterdag 5 september a.s. organiseren jongeren van de Fonteinkerk in Buitenpost de eerste actiedag voor een bouwproject in de Oekraïne.......
Search document Icon - lezen - Canadese en Nederlandse organist
Op D.V. vrijdag 28 augustus zal er om 20.00 uur weer een concert gegeven worden in de CGK aan de Lytsewei in Drogeham. Het concert is dus deze keer niet op de gebruikelijke zaterdag, maar op vrijdag!......
Search document Icon - lezen - Excursie naar Emden
In het kader van het Calvijnjaar willen we op 3 oktober een bezoek brengen aan Emden. In deze stad net over de grens hebben in de 16e eeuw vele vluchtelingen uit de Lage Landen een veilig heenkomen gezocht.......
Search document Icon - lezen - Motortoertocht Kornhorn
Het is weer bijna zover… Op zaterdag 12 september 2009 hopen we de 8e motortoertocht te organiseren. De opbrengst van deze tocht komt ten goede aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Kornhorn.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Elly Kooiman
Op zaterdag 29 augustus geeft Elly Kooiman een orgelconcert in de Dorpskerk te Peize. Aanvang 15.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Everhard Zwart
Zaterdag 29 augustus 2009 van 20.00 - ca. 21.15 uur kan men weer een orgelrecital in de Ontmoetingskerk beluisteren. Everhard Zwart verzorgt het 207e concert in deze 38e jaarserie, welke wordt georganiseerd door de Stichting Orgel Ontmoetingskerk Zuidlaren.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Jaco van Leeuwen
Op zaterdagavond 22 augustus, om 20.00 uur, verzorgt Jaco van Leeuwen (Noordwijk) het volgende zomeravondconcert op het Arp Schnitger-orgel van de kerk van Noordbroek.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Kantster Husz-orgel
Traditiegetrouw organiseert de Orgelcommissie van de plaatselijke Antoniuskerk in Kantens op Open Monumentendag een orgelconcert in de Antoniuskerk. Dit jaar is dat zaterdag 12 september en Pieter Dirksen zal het orgelconcert verzorgen. Aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert te Anloo
Zaterdag 22 augustus zal er in de Magnuskerk te Anloo een orgelconcert gegeven worden door Lukas Jan Schoonbeek. Aanvang 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Rommelmarkt Woord en Daad
Rommelmarkt, eten, spelletjes voor jong en oud op zaterdag 12 september van 9.00-12.30 uur. Komt allen! Locatie: Gymzaal achter de ‘nije warf’, Foarwei 31 a in Wâlterswâld. Let op de borden!......
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang Hoogkerk
Op D.V. 6 september a.s. starten we weer met de zondagavondzang. De afgelopen jaren hebben veel mensen uit omliggende plaatsen de zondagavondzang bezocht.......
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
Vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus Kantens, 24 uur paalzitten door jongeren, t.b.v. project Oekraïne, nevenactiviteiten: spetterpret, waterspektakel, ontbijt, meer informatie/opgave: www.projecto...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Maakbaar (geloofs)leven - J.H. Kuiper
Langzamerhand begint het ‘gewone’ leven weer. In de week waarin deze Kerkbode verschijnt, zijn de basisscholen alweer begonnen. De week daarna gaan de scholen voor voortgezet onderwijs van start. Hier en daar zie je binnen de kerken al aankondigingen van startweekenden. Tijd voor een kleine terugblik op de vakantietijd. Dit keer vanuit de kerkmuziek.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Dienst met aanpassingen
Zondag 30 augustus, om 14.30 uur, wordt er een dienst met aanpassingen gehouden in de Maranathakerk, Nobellaan 140 te Assen. Voorganger in deze dienst is ds. J. Plug. Het thema is: ‘We zijn er b...
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten Texel
Ook dit jaar worden er weer kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk (v) van Den Helder gehouden in de Doopsgezinde Kerk van Den Burg. De aanvangstijden zijn 11.30 uur en 17.15 uur. De data en voor...
Search document Icon - lezen - Preekvoorziening 2010
Groningen-Zuid: Ds. A.H. Driest kan op maandag 24 augustus a.s. gebeld worden tussen 9.00 en 12.00 uur. Telefoonnummer: 050-5273862. Classis Warffum: De predikanten L.S.K. Hoogendoorn en E.J. Mei...
Search document Icon - lezen -
Afscheid Middelstum: Op zondag 23 augustus neemt ds. W.L. de Graaff om 14.30 uur afscheid in De Damstee, wegens vertrek naar Groningen-Zuid. Intrede Oldehove: Op zondag 23 augustus is in De Zaaie...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
De Raad van de Gereformeerde kerk te Assen-Peelo, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Assen, nodigt de kerken in de classis Assen uit voor de vergadering van de c...
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 30 september 2009, aanvang 20.00 uur, in het kerkgebouw ‘De...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Cursus Bijbellezen weer van start
Een aantal jaren geleden begon ds. Jasper Klapwijk met het geven van de Cursus Bijbellezen. Deze cursus bestaat uit twee blokken: een cursus over het Oude Testament van 10 lessen en een cursus over het Nieuwe Testament van 9 lessen. Doel van de cursus is om mensen meer zicht te geven op de inhoud van de Bijbel en dan met name op de grote lijnen.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Niet uit woorden, maar uit kracht - P. Poortinga
Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. 1 Korinte 2: 2, 5 en 1 Korinte 4: 20......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Hotze Tsjepkema (* Hallum, 07-01-1901, † Dokkum, 14-06-2000) - T. Miedema
Dr. Bernard Smilde, één van de twee nog in leven zijnde vertalers van de Nije Fryske Bibeloersetting (NFB), noemde op 29 januari jl. met ere Hotze Tsjepkema als een vertegenwoordiger uit de vrijg...
Hide details for Post uit de TownshipsPost uit de Townships
Search document Icon - lezen - Post uit de Townships - N. Kemps-Stam
Zending bedrijven begint door mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Wanneer dat tot het stichten van gemeenten leidt, is het de bedoeling dat mannen uit de zendingskerken opgeleid worden tot predikant.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Artikel 8 studenten - P. Poortinga
Op de website van de Theologische Universiteit in Kampen staat sinds enkele weken het jaarverslag over 2008. Daarin is ook een overzicht van het aantal studenten te vinden. In het overzicht staat ook een speciale kolom met als opschrift: artikel 8. In september 2007 waren er 6 artikel 8 studenten. Er zijn drie met positief resultaat vertrokken en 2 nieuwe studenten bij gekomen, zodat in september 2008 er sprake was van 5 studenten die via de weg van artikel 8 hopen predikant te kunnen worden.......
Search document IconText Icon - lezen - Kinderen van Abraham - P. Poortinga
Wie de Gereformeerde Kerkbode van het Noorden van vandaag vergelijkt met die van een aantal jaren geleden, ontdekt dat de hedendaagse dominees voornamen hebben gekregen. Is dat nu meegaan met de tijd, is het een vorm van populair willen zijn of is het een mislukte poging om jong te blijven?......
Search document IconText Icon - lezen - Op zoek naar de dominee van toen - P. Poortinga
Zo nu en dan worden predikanten herinnert aan de dominees van weleer. Dominees die twee keer per zondag in de eigen gemeente voorgingen. Die nog bij ieder huisbezoek aanwezig waren. Die zelf alle catechisaties gaven en de catechisaties in de plaatsen in de buurt waar een vacature was. Die bij ieder ouder gemeentelid op verjaardag verschenen. Die …, ja wat deden ze niet? Nieuwsgierig geworden, ben ik op zoek gegaan naar de dominee van weleer.......
Search document IconText Icon - lezen - Studeren in Kampen - Pim Poortinga
Praten over het weer zit er niet meer in deze weken. De meest gestelde vraag deze weken is waar het witte busje gezien is. Zodra het woord wit of busje door iemand in de mond genomen is, zit de h...