UITGAVE Kerkbode


nummer

11

datum

16-MRT-2007THEMA
Orde in de kerk vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Eenvoudigen - A. Bas De HEER beschermt de eenvoudigen (Psalm 116:6a)
In dit nummer van de Kerkbode zullen we horen van de regels die in Londen golden met betrekking tot de viering van het Heilig Avondmaal. Vooraf verklaart de broederschap haar heil wat dat betreft...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Dominee op de vlucht - A. Bas
Vorige week heb ik u iets mogen vertellen over een moeilijke periode in de kerkgeschiedenis, waarin desondanks veel aandacht bleek te bestaan voor afspraken en regels. Het ging toen om de vervolging in de zestiende eeuw, de vluchtelingengemeente in Londen en de Christlicke Ordinancien die daar in ballingschap ontstaan zijn. Deze week willen we gaan zien welke afspraken er in Londen gemaakt zijn over de viering van het Heilig Avondmaal, maar eerst wil ik u wat meer vertellen over de auteur van de......
Search document Icon - lezen - Regels uit Londen (2) - A. Bas
Zoals gezegd, willen we ons deze keer bezig houden met de afspraken die in Londen gemaakt zijn over de viering van het Heilig Avondmaal. En misschien dat een opmerkzame lezer dan de vraag stelt naar het nut van zulke afspraken. Immers, is ons vorige week niet verteld dat de leden van de Nederlandse vluchtelingengemeente in Londen voor wat betreft de viering van doop en avondmaal aangewezen waren op de Engelse gemeente? Nu was dat aanvankelijk inderdaad het geval, maar is dat na verloop van tijd......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Maffiamaatje - J.P. van der Wal
In 'De Wekker' las ik een aardig stukje van één van de vaste columnisten van dit blad, ds. J.G.Schenau. Hier volgt het:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Dubbele moraal - Jan Kuiper
Karina Schaapman heeft het gemerkt. Vorige week vestigde deze politica er de aandacht op dat naast de beroepsgroep van de prostituees er een grote groep klanten bestaat, die er voor zorgt dat dit zogenaamde oudste beroep ter wereld kan blijven bestaan. Ze heeft de gelegenheid gehad dit naar voren te brengen in de Aletta Jacobs lezing van de Rijksuniversiteit te Groningen. Ze riep op tot een moreel oordeel over dit merkwaardige en hardnekkige verschijnsel dat volgens haar nooit normaal is. Ze wee......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Aangepaste dienst Ten Boer – Op D.V. zondagmiddag 25 maart wordt in de Geref. Kerk (v) een dienst gehouden voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking. Aanvang:...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Leeuwarden
Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwar­den, te houden op woensdag 21 maart a.s. Aanvang 20.00 uur in “De Morgenster”, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden.......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Voorlopige agenda van de op 21 maart 2007 te Kantens te houden vergadering van de classis Warffum, aanvang 19.30 uur......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Groningen
Groningen - Donderdag 26 april a.s. om 19.00 uur is er een classisvergadering in één van de zalen van de Noorderkerk, Akkerstraat 28. De Geref. Kerk te Zuidwolde, daartoe aangewezen door d...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert 'Schepping'
Zuidhorn - Zaterdag 24 maart om 19.45 uur a.s. is er een concert in de Geref. Kerk ‘de Rank’, Westergast 8 in Zuidhorn.......
Search document Icon - lezen - Concert gebroeder Haydn
Leeuwarden - Op zaterdag 14 april a.s. om 20.00 uur zal in de St. Bonifatiuskerk een bijzonder concert ten gehore worden gebracht door het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia.......
Search document Icon - lezen - Koffie ochtend
Schildwolde - Op dinsdag 27 maart om 9.15 uur in de Geref. Kerk, Hoofdweg 34 is er een koffie ochtend met als onderwerp ‘grenzen stellen’. Een balans vinden tussen gezin werk en kerk, i....
Search document Icon - lezen - Matthaus Passion
Groningen - Op donderdag 29 maart en woensdag 4 april om 19.00 uur kunt u in de Martinikerk weer genieten van diverse uitvoeringen van de Matthaus Passion.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Martin Mans en Evert Spriensma
Bedum - Vrijdag 30 maart a.s. om 20.00 uur is er in de Goede Herderkerk een unicum voor het Groninger orgelpubliek. Deze avond spelen beide organisten (samen) uw verzoeknummers. Zij zullen...
Search document Icon - lezen - Paaszang
Niezijl - Maandag 9 april om 10.00 uur wordt in de Geref. Kerk (syn), Hoofdstraat 102 een 2e Paasdag zanguur gehouden m.m.v. de Christelijke Muziekvereniging ‘Nil Sine Labore’ uit Boerak...
Search document Icon - lezen - Voorjaarsvergadering
Smilde - Donderdag 29 maart a.s. om 20.00 uur is er in de Geref. Kerk ‘de Zaaier’ een voorjaarsvergadering van de Kring Assen-Zuid. Ds. Wilschut, predikant te Smilde, zal spreken over de...
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda Vrijdag 16 maart Haulerwijk, Praiseavond o.l.v. Praiseband Assen-Kloosterveen, thema Amen, collecte voor SOS Kinderdorpen, Geref. Kerk (v), Valckeniersweg 3 - 20.00 uur...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Cursus ‘Gaan in het spoor van het Oude Testament’
Zwolle/Rotterdam -Wilt u de kleine profeten van Hosea tot Maleachi beter leren kennen? Kom dan naar de Bijbelcursus die prof. Douma en drs. Adrian Verbree hopen te geven in drie maal twee...
Search document Icon - lezen - Grote belangstelling voor studiedag Geloof en autisme
Er is veel belangstelling voor de studiedag Geloof en autisme die vereniging dit Koningskind i.s.m. Eleos en SGJ organiseert op 12 mei a.s.......
Search document Icon - lezen - Training voor predikantsvrouwen
Amersfoort – Op donderdag 10, 24 mei en 7 juni a.s. is er een training voor predikantsvrouwen.......
Search document Icon - lezen - Verschenen: Het Handboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland, editie 2007
Onlangs is de nieuwste uitgave van het Handboek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland, editie 2007 verschenen. Het boek is - als altijd - een nuttig en uitgebreid naslagwerk, een bron van informatie over en voor het kerkelijk leven. Het statistische overzicht is bijgewerkt tot 1 oktober 2006. ......