UITGAVE Kerkbode


nummer

24

datum

11-JUN-2004THEMA
Het ambt van predikant vlgnr 2

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Meditatie - A.J. Haak
en Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Ef. 1:22......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - DE OUDERLING en zijn vrouw - Nelleke Kemps-Stam
Weer wordt hij voor vier jaar als ouderling bevestigd en naast zijn ja-woord legt hij ook nog eens schriftelijk vast dat hij zich aan de leer zal houden. Weer stapt zij op de fiets met een boodsc...
Search document Icon - lezen - DE VALKUIL VAN BETAALD WERK Bram Beute blikt terug - Nelleke Kemps-Stam
In november 2001 besteedden we meer dan gewone aandacht aan de komst van ds. Bram Beute naar Sneek. Hij zou als derde predikant binnen de GKV als parttime predikant aan het werk gaan. Omdat dit misschien allerlei vragen zou kunnen oproepen, lieten we naast Bram ook prof. M. te Velde vertellen hoe hij over een deeltijd baan voor een predikant dacht. We vroegen Bram om een evaluatie te geven over zijn werk, waarbij hij drie dagen voor zijn gemeente beschikbaar is. ......
Search document IconText Icon - lezen - GOD HEEFT ERVOOR GEKOZEN DE MENS DIVERS TE MAKEN De meiden van de TU - Nelleke Kemps-Stam
De redacteuren die deze maand de Kerkbode moeten vullen, hebben als onderwerp Het ambt van predikant gekozen. In dit nummer vindt u bijvoorbeeld enkele vraaggesprekken met dominees. De ene lezer gaat daar echt voor zitten, een ander denkt: alwr over dominees! Bij mij kwam nog een andere gedachte naar boven: er zijn toch ook meisjes die theologie studeren in Kampen? Hoe zou dat zijn en wat gaan die jonge vrouwen uiteindelijk doen met een opleiding die eigenlijk bedoeld is om jongemannen op te l......
Search document IconText Icon - lezen - Prachtig werk! Emeritus ds. K.J. Kapteyn over het ambt van predikant - Ria Boven-van Diggelen
Het ambt van predikant. Er wordt veel over nagedacht. Hoe houden we dit ambt overeind? Hoe kunnen predikanten hun ambt optimaal uitoefenen? Bij het nadenken over dergelijke vragen over de toekomst van de predikant kunnen we ons voordeel doen met de ervaring van oudere predikanten die wij nog in ons midden hebben. Ds. K.J. Kapteyn in Assen is emeritus-predikant. Hij vertelt met enthousiasme over een tijd die lang niet altijd eenvoudig was. ......
Search document Icon - lezen - Serie boekjes gecombineerd met cursus
Binnenkort verschijnt van de hand van prof.dr. J. Douma bij de uitgever Kok te Kampen een serie boekjes onder de titel Gaan in het spoor van het Oude Testament . Prof. Douma schrijft in h...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De kerk moet weer tegendraads worden - J.P. van der Wal
In het aprilnummer van het blad CV-Koers las ik een indringend verhaal over de plaats en de taak van de kerk in een postmoderne samenleving. Het is van de hand van ds. Wim Dekker, studiesecretaris van de IZB.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Dementie - J.H. Kuiper
Opeens is de ziekte prominent in het nieuws. Dementie. Dit treft vooral oudere mensen die in het begin merken dat hun geestelijke vermogens meer achteruit gaan dan je zou mogen verwachten. Op de duur blijft er vrijwel niets van over. Wat gaat er door hen heen? Hoe is het om dat uitzicht te hebben dat je binnen niet al te lange tijd als een plant bijna verzorgd moet worden, zonder dat je zelf beseft wat er gebeurt? Is dat bijvoorbeeld reden voor euthanasie. Dan niet omdat het lijden op zichzelf a......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten GKV Sneek
In Sneek is er elke 1e en 3e zondagmiddag van de maand, ook de zomermaanden, tot het eind van het jaar, een gezamenlijke kerkdienst om 17.00 uur. In juli en augustus begint de middagdienst om 16.3...
Search document Icon - lezen - Kerknieuws
Geslaagd Kampen – Aan de Theologische Universiteit slaagden voor het doctorale examen P.R Barkema en M.T. Horsman, beiden wonende te Amersfoort. Afscheid Ureterp – 1...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Terschelling:
Voor de samenkomsten op Terschelling zijn we nog op zoek naar broeders, die willen voorgaan. Het betreft de zondagen 20 juni, 4 juli, 5 en 12 september. Meldt u aan, zodat alle samenkomst...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Concept agenda voor de classis Groningen van 24 juni 2004.
1. Opening namens de samenroepende kerk Zuidwolde. 2. Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven en de presentielijst. 3. Constituering van de vergadering. 4. Vaststelling van de agenda. 5...
Search document Icon - lezen - Conceptagenda van de vergadering van de classis Drachten op 16 juni 2004.
1. Opening: namens de roepende kerk van Wijnjewoude. 2. Rapport: inzake de geloofsbrieven en de presentielijst namens de roepende kerk. 3. Constituering van de vergadering. 4. Vaststelling van de...
Search document Icon - lezen - Conceptagenda van de vergadering van de classis Drachten op 16 juni 2004.
1. Opening: namens de roepende kerk van Wijnjewoude. 2. Rapport: inzake de geloofsbrieven en de presentielijst namens de roepende kerk. 3. Constituering van de vergadering. 4. Vaststelling van de...
Search document Icon - lezen - DE CLASSIS GRONINGEN, IN 2E ZITTING BIJ ELKAAR OP 27 MEI 2004
De volgende drie punten zijn van belang: 1. De emeritering van ds. J.T. Oldenhuis van Helpman Aan de orde komt de vraag van Helpman om de emeritering van ds. J.T. Oldenhuis goed te keuren....
Search document Icon - lezen - DE VOORLOPIGE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN DE CLASSIS GROOTEGAST OP 24 juni 2004 IN DE GEREFORMEERDE KERK TE ADUARD. AANVANG: 19.30 uur.
t: 1. Opening door de kerk van Aduard. 2. Onderzoek naar de geloofsbrieven. 3. Constituering van de vergadering. In het moderamen nemen zitting ds. H. Geertsma (preses) en ds. T.K. van Eerden...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Samen zingen met de muziekgroep o.l.v. Tjeerd Poelman en een rapgroep.
Assen Als de Here het wil gaan we zondag 20 juniweer samen zingen. Deze keer met de muziekgroep o.l.v. Tjeerd Poelman en een rapgroep. De rappers zullen geheel in eigen stijl een aa...
Search document Icon - lezen - “The Rhythm of Life”
Vries - Op zaterdagavond 19 juni a.s. geeft jeugdensemble Focaliber een concert in de NH-kerk te Vries. Het koor staat o.l.v. Edwin Velvis uit Vries. Aan het concert wordt verder...