UITGAVE Kerkbode


nummer

5

datum

3-FEB-2007THEMA
Van zending naar oecumene vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Van zending naar oecumene - J.T. Oldenhuis
Een nieuwe maand, een nieuw thema: ‘Van zending naar oecumene’. Twee belaste begrippen. Zending, dat was iets van ver weg, mannen en vrouwen die werden uitgezonden naar vreemde volkeren, andere culturen. Men sprak van witte plekken, en de verhalen die verteld werden stonden vaak in een waas van romantiek. En soms waren ze aangrijpend. Er zullen nog wel oudere lezers zijn van de kerkbode die opgegroeid zijn met Jaap en Gerdientje en misschien zelfs nog wel met De Kruisvlag in top. Dat is lang vo......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Boomstam - J.T. Oldenhuis
Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt (Prediker 11: 3b). ......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Missionair worden? Dat kun je leren van de zeven dwergjes!
Wat doen we in onze kerken aan evangelisatie? Voelt u / voel jij je erbij betrokken? In oktober 2006 is er een brochure verschenen van deputaten ASE. Die afkorting zegt de meesten misschien niet zoveel, maar het zijn de deputaten Aanvullende Steun Evangelisatie. Zij geven op verzoek van de landelijke synode steun aan kerken die zelf of samen een groot evangelisatieproject hebben opgezet in hun regio. Omdat die projecten vaak in gebieden plaatsvinden waar maar weinig gereformeerd vrijgemaakte ke......
Search document Icon - lezen - Van zending naar oecumene (1) De gelijkblijvende boodschap - J.T. Oldenhuis
De héle wereld Waar begint de zending? Waar eindigt ze? We spreken over de einden der aarde. Het is een begrip uit één van de psalmen. Het staat bijvoorbeeld in Psalm 2. Daar citeert de vorst die door God tot koning gezalfd is op de Sion, Gods heilige berg, wat God hem gezegd heeft: vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Dat is het grootste bereik dat een koninkrijk ooit op aarde ooit kan halen. Het is de droom van machtbeluste keizers en grootheidwaa......
Search document Icon - lezen - Van Zending naar Oecumene (2) De veranderende normen - J.T. Oldenhuis
Het elan na de vrijmaking Na de Vrijmaking en na de oorlog moest bijna alles opnieuw worden opgebouwd. Dat kostte enorm veel energie. Maar er was elan en inzet. Ook de zaak van de zending vroeg aandacht. Wie in de archieven duikt, vindt de resultaten van studie en enthousiasme.......
Search document Icon - lezen - Van Zending naar Oecumene (3) =- J.T. Oldenhuis
Een handreiking van de deputaten ZHT Al die veranderingen, wat moeten we er nu mee? Hoe gaat dat nu in de praktijk? Vier vragen: 1. Wat is de taak van onze gemeente ten opzichte van het buitenland? 2. Op welke manier kunnen we aan zending en hulpverlening doen? 3. Hoe kunnen we dat het beste organiseren? 4. Wanneer één van onze gemeenteleden wordt uitgezonden door bijv. ‘Interserve’, is dat dan ook ‘zending?’ ......
Search document Icon - lezen - Zendingslied
(Nicolaas Beets, 1812-1903)......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Vrijgemaakt en missionair Van evangelisatie naar missionaire gemeente
In deze maand staat in de Kerkbode de zending centraal. In dat kader vraag ik aandacht voor een artikel van drs. C.J. Haak. Hij schreef in het combinummer van de Reformatie en Opbouw (28 oktober...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Preken zonder geloof? - Jan Kuiper
Het is een figuur die je wel eens in romans tegenkwam, de predikant zonder geloof. Misschien ooit met een groot besef van roeping begonnen aan een taak die steeds minder bij zijn eigen overtuiging ging passen. Vorig jaar bleek echter dat een op de zes predikanten in Nederland het allemaal niet meer gelooft. Geen wonderen in de Bijbel, geen God. Tegelijk komt dan naar voren dat de kerk een instituut is dat in ieder geval de naam heeft een instituut van vroeger te zijn. De mensen van de toekomst z......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Bevestiging & Intrede Winschoten - zondag 4 februari om 9.30 en 16.30 uur (Vredeskerk, Burg. Venemastraat 7a): ds. H. Bos uit Bruchterveld. Bos blijft voorlopig op zijn oude adres wo...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Drachten
Kort verslag van de vergadering afgelopen 17 januari 2007......
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Groningen
Zuidhorn – Op 6 juni 2007 om 9.00 uur zal er vergaderd worden in ‘De Rank’, Westergast 8. Voorlopige agenda: 1. Opening 2. Onderzoek van de geloofsbrieven 3. Verkiezing van het moderame...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Vrijdag 2 februari Middelstum, Orgelconcert Martin Mans, Geref. Kerk (v), Boerdamsterweg 12a - 20.00 uur Zaterdag 3 februari Hoogkerk, Benefietconcert t.b.v. Oekraïneproject ‘Munka...
Search document Icon - lezen - Benefietconcert Hoogkerk
Hoogkerk - Op zaterdag 3 februari a.s. zal er om 20.00 uur een benefietconcert t.b.v. Oekraïneproject ‘Munkacs’ gehouden worden in de N.H. Kerk (ingang Kerkstraat). Het concert zal...
Search document Icon - lezen - Grootste Nederland Zingt-dag ooit in Gelredome
Op 21 april 2007 vindt de Nederland Zingt-dag plaats én is het precies 40 jaar geleden dat de EO werd opgericht. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze speciale dag mee te maken, is Gelredome te Arnhem als locatie gekozen. De jaarlijkse Nederland Zingt-dag wordt daarmee de grootste ooit! Het thema is: ‘Wij danken U’, omdat de EO 40 jaar Gods trouw, aanwezigheid en kracht mocht ervaren.......
Search document Icon - lezen - SKO Assen
Assen - De Studiegroep Kerkelijke Ontwikkelingen te Assen nodigt u uit voor een vergadering op vrijdag 16 februari a.s. om 20.00 uur in de Maranathakerk, Nobellaan 140. Ds. H.W. van...
Search document Icon - lezen - Zangavond
Nijeveen - Zangschool Geke ’s Tiental uit Urk o.l.v. Geke van der Sloot geeft zondag 11 februaria.s. medewerking aan een zangavond te Nijeveen. In de Gereformeerde kerk, Dorpsstraat...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Emmaüscursus
Een manier om God (opnieuw) te leren kennen? Wat kunt u/jij van de cursus verwachten?......
Search document Icon - lezen - Kringleiderstraining Emmaüs
In het voorjaar van 2007 zal een kringleiderstraining van Emmaüs worden georganiseerd in Assen-Zuid (uitgaande van de gkv daar). Een KLT biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van en u te verdiepen in de Emmaüscursus en wat Emmaüs uw gemeente kan bieden.......
Search document Icon - lezen - Retaite Zingeving
Retraite Zingeving Arie de Rover (Revitas) en Corrie Blijdorp (De Driehoek) organiseren van 5 t/m 8 maart 2007 een Retraite Zingeving. Plaats: Missiehuis St. Michaël te Steyl/Tegelen, Limb...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor Kerken
Sliedrecht - Op zondag 18 februari wordt een kerkdienst uitgezonden van de Ned. Geref. Kerk ‘De Ontmoeting’. Voorganger Gerard Vrooland spreekt over ‘Hoe meer liefde… des te minder dre...
Hide details for Uw keuzeUw keuze
Banned Icon
...