UITGAVE Kerkbode


nummer

24

datum

15-JUN-2007THEMA
Na Pinksteren gaat de Bijbel open! vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag (Hand. 2:43) - J.T. Oldenhuis
Het geldt niet alleen voor de mensen die in die tijd in Jeruzalem woonden wat hier verteld wordt. Nog altijd trekken de vele tekenen en wonderen die Lucas ons doorgeeft van de apostelen, de aandacht.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Geloof en Autisme - W.L. de Graaff
Op zaterdag 12 mei 2007 organiseerden Eleos, dit Koningskind en het SGJ een studiedag met de titel ‘Geloof en Autisme’. Deze studiedag was al snel uitverkocht. De aanleiding voor het organiseren van deze dag is omdat onder de kerkverlaters relatief veel mensen zijn die een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) hebben zoals voornamelijk PDDNOS en Syndroom van Asperger. En dan blijkt de taal waarin het geloof wordt overgedragen niet te werken voor broeders en zusters met PDDNOS en Asperger (voortaan gem......
Search document Icon - lezen - Laten we naar elkaar luisteren en in gesprek gaan J. M. Goedhart 50 jaar predikant - N. Kemps-Stam
Ds. J.M. Goedhart mag zich een halve eeuw predikant noemen. Hij is geen onbekende in vrijgemaakt Nederland. We kunnen zelfs wel stellen dat hij een voorvechter is als het om het kerkelijk leven gaat. Hij is niet bang om op de voorgrond te treden en zijn mening te geven over allerlei ontwikkelingen. Zo is zijn naam onder andere terug te vinden in de acta van de Generale Synode van Amersfoort-Centrum in 2005. Hij diende een verzoek in om het logo van de kerk te veranderen van GKV in GKN. De synode......
Search document Icon - lezen - Studiedag Geloof & Autisme - W.L. de Graaff
Het is al weer een tijd geleden dat volgens mij een groep studenten een zaal vol kreeg met betalende mensen om ze vervolgens te trakteren op een avond gevuld met pauzes. Alleen maar pauzes. Een creatieve manier om gewoon een hele avond niks te doen met elkaar. Erg origineel en voor het goede doel.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Zijn de Geestesgaven scheppingsgaven? - J.P. van der Wal
Zo vlak na Pinksteren nog iets over de gaven van de Heilige Geest. Ds. W. Smouter, predikant van de NG-kerk te Apeldoorn en bestuurslid van 'New Wine', schreef onlangs een boek over de Heilige Geest onder de titel 'Herstelwerk.' Uiteraard komen in dat boek ook de gaven van de Geest ter sprake. Ds. Smouter is van mening dat bijvoorbeeld de gave van genezing, tongentaal en uitwerping van demonen oorspronkelijk scheppingsgaven zijn. In zijn gaven ontsluit de Geest wat God al in de schepping gelegd......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Transparante overheid - J.H. Kuiper
In de Volkskrant van zaterdag 9 juni stond een paginagroot interview met minister E. van Middelkoop. Wat een gelegenheid om je identiteit te laten zien – en dat deed hij ook. Opvallend was de nadruk op openbaarheid die in dat interview naar voren kwam. Opvallend omdat in dezelfde week twee dingen uit de militaire wereld de aandacht vroegen:......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Buitenpost - Op zondag 24 juni a.s. om 14.15 uur in de Fonteinkerk, De Achtkant 48, zal er weer een dienst worden aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorganger is ds....
Search document Icon - lezen - Opheffing Gereformeerde Kerk (v) Musselkanaal-Valthermond
D.V. 24 juni wordt de Gereformeerde Kerk (v) Musselkanaal-Valthermond opgeheven.......
Search document Icon - lezen - Papiamentstalige Gereformeerde Kerk op Curaçao zelfstandig
De Papiamentstalige Gereformeerde kerk op Curaçao, de Iglesia Reformá Kòrsou (IRK), wordt op DV zondag 24 juni 2007 geïnstitueerd. De van oorspong Nederlandse zendingsgemeente wordt daarmee zelfstandig en ontvangt een eigen kerkenraad en predikant. In de ochtenddienst worden 4 broeders bevestigd in het ambt van ouderling. In de middagdienst doet de Venezolaanse predikant Hipólito Cordero intrede en neemt ds. A.S. (Afinus) de Vries, de huidige (en laatste) zendeling op Curaçao, afscheid. Een afva......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Schiermonnikoog - Wij zoeken nog voorgangers voor: 8 juli, 12 en 26 augustus, 14 oktober (herfstvakantie), 23 en 25 december (Kerst). Wij doen een dringend beroep op u, als voorgange...
Search document Icon - lezen -
Beroepen te Ede-Zuid - J. Holtland te Zeewolde Nijmegen - K. Harmannij te Den Ham Beroep aangenomen Zeewolde (sectie-oost) - R.P. Heij te Driebergen-Rijsenburg...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Groningen
Conceptagenda 28 juni 2007 classis Groningen......
Hide details for Column zijlichtColumn zijlicht
Search document Icon - lezen - Ieder zingt zoals hij ‘gebekt’ is - H. Venema
De meesten van ons hebben goede oren: een Godsgeschenk. Met die oren hoor je van alles. Bij voorbeeld het gefluit en getjilp van de vogels buiten in de tuin of in het bos. Het kost ons geen enkele moeite om uit wat we horen de waarheid te bevestigen van het bekende spreekwoord ‘Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is’. Ook al zo’n geweldig scheppingswonder.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Kerken in Zicht
Op zaterdag 16 juni organiseert het NCRV Regioteam Groningen-Zuid vanaf 10.00 uur het evenement Kerken in Zicht in Oost-Groningen.......
Search document Icon - lezen - Meerkamp Middelstum
Middelstum - Op zaterdag 23 juni a.s. zal het Meerkamp van Middelstum weer plaatsvinden. Een groot spektakel van 09.00-16.00 uur met o.a. een springkussen voor de kinderen. Komt allen...
Search document Icon - lezen - Zilt Klassiek brengt Rossini
Groningen - zaterdag 30 juni om 20.15 uur geeft Zilt Klassiek, onder leiding van Nellie Bolhuis, een concert in de Salvatorkerk (Hora Siccemasingel) in Groningen.......
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 16 juni, Assen Kloostermarkt, markt t.b.v. interieur nieuw GKV - 10.00 tot 17.00 uur Oost-Groningen, NCRV-evenement Kerken in Zicht - 10.00 tot 17.00 uur, www.ncrv.nl/activi...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Kringleiderstraining Emmaüs in Assen en Winsum
Assen/Winsum (Gn) - In september 2007 zullen kringleiderstrainingen van Emmaüs worden georganiseerd in Assen en Winsum. Een KLT biedt u de mogelijkheid kennis te nemen van en u te verdiepe...
Search document Icon - lezen - Stichting Bibliotheekfonds
Bijdragen over 2005 en 2006 voor de Stichting Bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit te Kampen per provincie:......