UITGAVE Kerkbode


nummer

11

datum

28-MEI-2010THEMA
Wedergeboorte vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - Oproep
Aan de voorzitters/leiders van de Ouderen-soos. Is het een idee om eens bijelkaar te komen en informatie uit te wisselen over sprekers en/of over de invulling van onze middagen? Ik stel voor om o...
Search document Icon - lezen -
Orgelconcert Jellegeert Postma Op zaterdag 29 mei a.s. geeft de organist en klavecinist Jellegeert Postma een concert op het Hinsz-orgel van de Petruskerk te Leens. Aanvang 20.15 uur. Hij heeft e...
Hide details for BoekaankondigingBoekaankondiging
Search document Icon - lezen - De gereedschapskist van de gemeenteopbouwer - J.H. Kuiper
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw staat gemeenteopbouw in de belangstelling. Je moet daar even goed naar kijken. Terwijl opbouw van de gemeente al sinds het Nieuwe Testament genoemd wordt, gaat het in gemeenteopbouw om een ‘bewust en planmatig bezig zijn met de kwaliteit van de gemeente’, pag. 9.......
Hide details for ColumnColumn
Search document Icon - lezen - Morsen en verscheuren? - A.H. Driest
Bij de christelijke doop wordt gesproken en stroomt er water. Het spreken is nagenoeg in alle kerken gelijk: “Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. Wat het water...
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - 2016 - J.H. Kuiper
Op 31 oktober 2016 besluiten de Nederlands Gereformeerde kerken (NGK) en de Gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKv) om ťťn te worden. Dat is 50 jaar na het uitbrengen van de Open Brief, die in veel gevallen de aanleiding was voor het uiteengaan. Dat is het voorstel van ds. Jan Mudde in het informatieboekje 2010 van de Nederlands Gereformeerde Kerken, dat onlangs verscheen. In zijn jaaroverzicht doet hij dit voorstel. Breed werkt hij daarin uit dat de beide kerken inmiddels als twee druppels water......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Amersfoort-De Horsten: K.F. Dwarshuis te Wezep Groningen-noord: E.C. Luth te Almelo Hoek: kandidaat L.M. van der Veen te Kampen Nieuwegein: kandidaat W.T. van Veelen te Utrecht Bedankt v...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Classis Drachten Hierbij worden de classiskerken opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Wijnjewoude, voor een vergadering van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Humanitas 65 jaar Vereniging Humanitas bestaat 65 jaar en gaat dat vieren op een manier die past in deze tijd. Op maandag 31 mei wordt het jubileumjaar geopend met een extra lange chatsessie. Hum...
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - De H van Hardenberg 500 jaar Albert Risaeus Hardenberg - H. Veldman
Geboren in 1510 - nu een half millennium geleden. In de eeuw van de grote botsing tussen Rome en de Reformatie. Hoe grondig veranderden daardoor kerk en samenleving! Maar wat beweegt iemand om van kloosterling gereformeerd predikant te worden? We willen dat zien in het leven van Albert Hardenberg.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document IconText Icon - lezen - Hoe word je wedergeboren? - S.M. Alserda
"Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. (…) Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is." 1 Petrus 1:22-25. ......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Gevangen Henk belandt in de cel - J. van Reenen
De tijd die hij in de cel doorbracht heeft zijn leven gestempeld. Het vertellen erover brengt zichtbaar emoties teweeg, zowel bij Henk als bij zijn vrouw Gerda. Toch vertellen ze het verhaal, om anderen te helpen. En: ‘Wie zonder zonde is, werpe het eerst de steen.’......
Hide details for Overig redactioneelOverig redactioneel
Search document Icon - lezen - Angst en/of vertrouwen - W.L. de Graaff
Over een aantal dagen zal bekend zijn, hoe groot de PVV wordt. Wellicht minder groot dan een aantal maanden terug gedacht werd. Voor menig christen is de keuze nog geen uitgemaakte zaak. Mag je als christen PVV stemmen? Het grootste deel van de ondervraagde predikanten in het ND vond van niet. Tegelijk is er een zelfverzekerde minderheid van christenen en zelfs predikanten die wel van plan is PVV te stemmen.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Bekering: moment of proces? - G. Timmermans
Zondag 33 Vraag 88: Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens. Vraag 89: Wat is het afsterven van de oude mens? Antwoor...
Search document IconText Icon - lezen - Wedergeboorte, een kwestie van willen Jezus ontdekken - A.H. Driest
Pinksteren is het feest van het vuur van de Heilige Geest, dat mensen aangrijpt. Tot in hun diepste zijn. Hoe? En waardoor? Het gebeurt als een ontdekking. Als een mens ontdekt wie Jezus is. En bij die verrassing blijft het niet. Die ontdekking brengt mensen in beweging.......
Hide details for VoetlichtVoetlicht
Search document Icon - lezen - Stichting ImmanuŽl is ImmanuŽl voor de hulpvrager - S. van Oostrum
Gery Karssies-Postema vertelt. Gery is meelevend kerklid van de GKv te Bedum.......