UITGAVE Kerkbode


nummer

41

datum

3-NOV-2006
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Er zit muziek in de kerkdienst (1) - Alko Driest
Loof Hem met hoorngeschal Loof hem met harp en lier (Psalm 150: 3)......
Search document Icon - lezen - Inleiding - Alko Driest
Graag wil ik deze maand terugkomen op wat kortgeleden in de kerkbode aandacht kreeg: een studiedag voor blazers in Leek. Het ging om muzikanten die regelmatig of zo af en toe de samenzang in een...
Search document Icon - lezen - Inleiding op het onderwerp: sacrament - Matthijs Haak
‘Mijn broer laat zich 'overdopen'!’ In welke gemeente hoor je zoiets nooit? Een broer of zus, een zoon of dochter, een vriend of vriendin… Wie het ook is: het raakt je. Als familielid, als broeder of zuster in het geloof, als gereformeerd christen. Waarom doet hij/zij dat? Hoe kijkt hij/zij dan aan tegen de al ontvangen doop? Nu van een ander gezichtspunt. Want vraag je het aan diegene zelf - die zich laat 'overdopen' - wat zegt die dan? ‘Ik laat me 'overdopen'?’ Welnee: ‘ik laat me dopen.’ Het......
Search document Icon - lezen - Looft de Heer! - Alko Driest
Looft de Heer want hij is goed Eeuwig duurt Gods trouw ( Ps. 136:1) ......
Search document Icon - lezen - Sacrament: vingerwijzing naar Christus (1) - Matthijs Haak
Ik had eens een kind op m’n arm. Ongeveer een jaar oud was het. En we stonden voor het raam. ‘Kijk’, zei ik: ‘de maan.’ Het kind keek. En ik keek naar het kind. Hij staarde naar mijn vinger waarmee ik wees; de maan zag hij niet. Hij zag dat ik wees; niet wat ik aanwees.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Luthersokken in Wittenberg - J.P. van der Wal
Op dinsdag 31 oktober is het weer hervormingsdag. Wat mij betreft zouden we daar als kerken jaarlijks wel wat meer aandacht aan mogen geven dan tot nu toe het geval is. In ieder geval vraag ik in deze persschouw zo vlak voor 31 oktober aandacht voor Luther en ‘zijn’ stad Wittenberg. Een impressie van een bezoek aan deze stad. Schrijver is Henk Algra en zijn verhaal stond te lezen in Opbouw. ......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Veertig jaar - Jan Kuiper
Veertig jaar is een lange tijd. Zolang is het geleden dat de Open Brief geschreven is, door een aantal predikanten aan de Tehuisgemeente in Groningen. De gemeente die achter ds. V.d. Ziel ging staan toen hij geschorst was omdat hij gesprekken ging voeren met de Gereformeerde Kerken die wij synodaal en anderen gewoon noemen. Deze gemeente vergaderde in een gebouw met de naam ‘Tehuis’, vandaar haar eigen naam. Inmiddels is er trouwens een andere plek om samen te komen. De brief begint met een cons......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis vergadering
Koekange - Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Ruinerwold-Koekange, samenroepende kerk in opdracht van de classis van 14 sept. j.l., worden hierbij de kerken van het ressort Hoogeveen opg...
Search document Icon - lezen - Voorlopige agenda van de classis Stadskanaal welke bijeen zal komen op donderdag 16 november 2006 D.V. aanvang 19.30 uur, in de Gereformeerde kerk te Winschoten.
1.Opening a. opening door de roepende kerk van Winschoten b. onderzoek geloofsbrieven c. moderamen: preses J. Plug assessor: afgevaardigde Winschoten en scriba: K.P.A. Moedt d. rondje kerken <...
Search document Icon - lezen - Voorlopige agenda vergadering classis Assen d.d. 9 november 2006 om 19.30 uur in de Maranathakerk te Assen
1. Opening door de samenroepende kerk Assen-West 2. Rapport over het onderzoek van de geloofsbrieven 3. Constituering van de classis en zitting nemen van het moderamen ds. W.B. vd Wal (p...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst Grootegast
Er is een aangepaste dienst voor onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking op zondag 19 november 2006 om 14.15 uur. In ‘De Morgenster’, Weegbree 9 te Grootegast. Voo...
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 4 november Zuidhorn, Black Gospelconcert met ‘Rejoice’, ‘De Rank’ - 19.30 uur Farmsum, Orgelconcert John Propitius, Herv. Kerk - 20.00 uur Onstwedde, Orgelconcert...
Search document Icon - lezen - Mannendag
Assen - Zaterdag 18 november 2006 organiseert GKv Assen-Kloosterveen de Mannendag Assen met als thema DOELGERICHT BOUWEN! Ben jij een echte man? En waar blijkt dat dan uit?...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert Freddy Veldkamp
Mussel - Op vrijdagavond 10 november a.s. zal er in de Gereformeerde Kerk in Mussel een orgelconcert worden gegeven door Freddy Veldkamp uit Heemse (Hardenberg). Freddy Veldkamp is m...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert John Propitius
Farmsum - Op zaterdag 4 november geeft bovengenoemde John Propitius in de N.H. kerk te Farmsum voor u een concert. Aanvang: 20.00 uur, toegang € 5. p p. John Propitius is momenteel dirigent van...
Search document Icon - lezen - Praiseavond
Marsdijk – Op vrijdag 10 november. Thema: Goed Nieuws Aanvang: 20.00 uur Waar: De Voorhof, Martin Luther Kingweg 50. Graag willen wij samen met u/jou onze Heer prijzen door deze avo...
Search document Icon - lezen - Tweede kamerfractie ChristenUnie in Groningen
Groningen/Lellens - De verkiezingsbus van de ChristenUnie zal op DV dinsdag 14 november Groningen binnen rijden. In de bus bevinden zich een aantal 2e kamerkandidaten waaronder de he...
Search document Icon - lezen - uitnodiging najaarsvergadering Assen
De kring Assen-Zuid nodigt u allen uit om haar najaarsvergadering bij te wonen. Deze zal zo de Here wil gehouden worden in de Kandelaarkerk te Assen op donderdag 16 november 2006 om 20.0...
Search document Icon - lezen - Zanguur
Niezijl - Op zondagavond 12 november a.s. hopen we het eerste zanguur te houden in dit seizoen, in het kerkgebouw van de Geref.Kerk (vr.) Kerkpad 1, te Niezijl. Thema deze keer is:...
Search document Icon - lezen - Zondagavondzang
Hoogkerk - Zondag 5 november 2006 is er een zondagavondzang in het teken van Dankdag. Er zal een intermezzo verzorgd worden door een Koperensemble uit Groningen. De organiste van dez...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
DIT KONINGSKIND, AFD. GRONINGEN Het bestuur van de afdeling Groningen van dit Koningskindnodigt belangstellenden uit voor de vergadering die D.V. zal worden gehouden op donder...