UITGAVE Kerkbode


nummer

16

datum

7-AUG-2009THEMA
Missionair vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for ActiviteitenActiviteiten
Search document Icon - lezen - U (mannen) wordt gezocht!
Vindt u het leuk om in een mannenkoor te zingen, dan zoeken wij u. Wij zijn het Gereformeerd Groninger Mannenkoor. Onze leden komen uit de stad en diverse dorpen uit de provincie Groningen, tot z...
Hide details for AgendaAgenda
Search document Icon - lezen -
8 augustus Groningen, Orgelconcert Elly Kooiman, programma met werken van Frescobaldi, Händel, J.S. Bach, e.a., Pelstergasthuiskerk, Pelsterstraat 43 - 12.30 uur http://ellykooiman.com 21-22 augu...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Ooit evangelisch - J.P. van der Wal
Ook kerken in onze regio hebben er mee te maken. Er zijn broeders en zusters die de overstap maken naar de baptisten of een andere evangelisch getinte gemeente. Maar er zijn ook mensen die een omgekeerde beweging maken: van een evangelische gemeente stappen ze over naar een kerk van gereformeerde signatuur. Otto de Bruijne, Peter Pit en Karin Timmerman schreven er een boek over: ‘Ooit evangelisch - de achterdeur van de evangelische gemeente’ (Kok, Kampen 2009). Drs. C.M. Baggerman schreef er in......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Altijd de Tien Geboden in de morgendienst? - L.E. Leeftink
In onze kerken hebben we al jarenlang de gewoonte om op zondag in de kerkdiensten ’s morgens de Tien Geboden te lezen en ’s middags de Twaalf Artikelen (of de Geloofsbelijdenis van Nicea) te lezen of te zingen.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Kerkdiensten Texel
Ook dit jaar worden er weer kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk (v) van Den Helder gehouden in de Doopsgezinde Kerk van Den Burg. De aanvangstijden zijn 11.30 uur en 17.15 uur. De data en voorgangers zijn de volgende:......
Search document Icon - lezen - Preekvoorziening 2010
Groningen-Zuid: Ds. A.H. Driest kan op maandag 24 augustus a.s. gebeld worden tussen 9.00 en 12.00 uur. Telefoonnummer: 050-5273862....
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Herhaald verzoek voor de zondagen waarvoor nog geen voorgangers zijn:......
Search document Icon - lezen -
Beroep aangenomen Gouda: A. Koster te Beverwijk Overleden Harderwijk: Op 21 juli 2009 is ds. H.J. Venhuizen overleden. Harm Jan Venhuizen werd geboren op 9 november 1933 in Hoogeveen. Hij studeer...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Loppersum, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V. donderdag 10 september 2009 in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Loppersum, Tuinbouwstraat 3.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Warffum
Namens de samenroepende kerk van Leens worden de classiskerken opgeroepen voor de op dinsdag 8 september 2009 te houden classisvergadering. De vergadering wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk te Leens, Valge 16, aanvang 19.30 uur.......
Search document Icon - lezen - PS Fryslân
Kort verslag van de vergadering van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Fryslân - bijeen op woensdag 10 juni 2009, aanvang 16.30 uur.......
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - D van Datheen - H. Veldman
We blijven met onze alfabetische namenreeks nog even in die boeiende 16de eeuw. We laten Calvijn en De Brès nu even rusten en kijken naar het portret van een man die zich op allerlei manier ingezet heeft voor de kerken van de reformatie in de Nederlanden, positief zeker, maar dat niet alleen. Hij verdient naast veel waardering ook een kritische tegenstem. Het gaat deze keer om Petrus Datheen.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Kerkelijke gastvrijheid - P. Groen
Zijn we bereid om als kerk nadrukkelijk rekening te houden met hen die van buiten komen? In de eerste Korinthe-brief van Paulus is daar veel over te lezen. Ik ben de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen (1 Kor. 9: 20).......
Hide details for Overig freelanceOverig freelance
Search document Icon - lezen - Memento mori Het moderne sterven - N. Kemps-Stam
Memento mori. Bedenk dat je sterfelijk bent. Hoe ons leven eruit zal zien, weten we niet als we jong zijn. Eén ding leren we al snel: eens moeten we allemaal sterven. De dood is onze laatste vijand.......
Hide details for ReisjournaalReisjournaal
Search document Icon - lezen - Afrika… daar zijn we weer! - A. Zwarts
Het lijkt wel of mijn herinneringen aan dit fascinerende continent sterker worden nu mijn zintuigen weer geprikkeld worden bij aankomst. De geur van smeulende houtvuurtjes, de scherpe zweetlucht die zo anders is dan onze zuivelzweetlucht, de geurende eucalyptusbomen, de rode aarde, de knetterende muziek uit de boxen wanneer een bruiloft of een begrafenis gehouden wordt, overal juichende kinderen die ‘Mzungu’ (=blanke) roepen.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Evangelisatie Explosie (EE) - S.S. Braaksma
Komende herfst is er een EE-training in Groningen-Oost, bedoeld voor teams van predikanten plus gemeenteleden uit de regio. Wat is EE en wat heb je eraan?......
Search document Icon - lezen - Getuigende gemeente - P. Groen
Het besef dat we een missionaire gemeente zijn, dringt in veel plaatsen nog maar nauwelijks door. Laat staan dat men als hele gemeente een missionair élan zou hebben. Wat vraagt God van ons voor onze opdracht naar buiten? En wat doen we daar dan mee?......
Search document IconText Icon - lezen - Sluiten of doorstarten? - P. Groen
Diverse gemeenten die bijna moesten sluiten door een ledengebrek, hebben besloten tot een missionaire doorstart. Heel bijzonder om daarvan te horen en je door hun elan te laten inspireren.......