UITGAVE Kerkbode


nummer

5

datum

6-MRT-2009THEMA
Over dopen vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BoekbesprekingBoekbespreking
Search document Icon - lezen - Boekbespreking - Door uw beloften getroost… - G.O. Sander
In de serie Woord en Wereld heeft ds. G. Zomer een mooi boekje geschreven over het bijbelgebruik in het pastoraat. Bescheiden presenteert hij in het Woord Vooraf zijn boekje als een boek met aanwijzingen en tips. Inderdaad… die staan er in. En dat maakt het tot een handig naslagwerk(je). Een boekje om in de dagelijkse praktijk van het pastoraat te gebruiken.......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - In de Kerk - Zorgvuldigheid gewaarborgd. Geheimhouding in de kerk - N. Kemps-Stam
Onlangs werd ik benaderd door een ouderling. Hij en zijn vrouw zaten te praten over het ambtsgeheim van de ouderling/de diaken. Het gesprek spitste zich met name toe op de huidige tijd waarin de computer een grote rol speelt. Is vertrouwelijke post via de email nog wel veilig, vroegen ze zich af. Iedere huisgenoot kan ‘per ongeluk’ de post openen en lezen dat broeder en zuster A. huwelijksproblemen hebben. Bovengenoemde ambtsdrager en zijn vrouw zagen in dit onderwerp wel een Kerkbode-artikel.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Puur rationeel? - J.H. Kuiper
De discussie over de tegenstelling schepping-evolutie woedt voort. Er zijn een paar aanleidingen daarvoor. Allereerst noem ik het Darwinjaar 2009. Calvijn en Darwin worden in hetzelfde jaar herdacht. Het is geweldig nieuws dat Calvijn de voorpagina’s van de Volkskrant haalt en dat je je eigen Calvinismegehalte kunt testen op de website van het dagblad Trouw. Interessant, zelfs al ben je je ervan bewust dat er een verschil is tussen Calvijn en wat men bedoelt met het calvinisme. Anderen schrijven......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Beroepen Oldehove: J.Th. Rozemuller te Zwartsluis Bunschoten-Oost: P.J.C. Colijn te Zaltbommel...
Search document Icon - lezen -
Durf je te kiezen? Hoogezand-Sappemeer - Op D.V. zondag 15 maart wordt er een aangepaste kerkdienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst wordt gehouden in de Gereforme...
Search document Icon - lezen -
Het gevecht om mijn leven Kornhorn - Zondag 8 maart is het weer zo ver, dan is er weer een jeugd/praise avond om 19.30 uur in het Hornhuus, Hornhuusstraat 13. Het thema van deze avond is: ‘Het g...
Search document Icon - lezen -
Samenkomsten Schiermonnikoog Daar ons de laatste jaren is gebleken dat in het voorseizoen de door ons belegde samenkomsten steeds slechter werden bezocht, heeft de kerkenraad van Dokkum besloten...
Search document Icon - lezen -
Jeugddienst Middelstum Op 15 maart is er een jeugddienst in Middelstum, met als thema: ‘FEEST!’. De dienst wordt gehouden in de GKv ‘Damstee’, Boerdamsterweg 12a. Aan de hand van het verhaal...
Search document Icon - lezen -
Wie is toch die Jezus? Op D.V. zondag 8 maart 2009 wordt om 11.00 uur op Nederland 2 een kerkdienst uitgezonden vanuit GKv de Koepelkerk in Arnhem. De voorganger is ds. Jan de Haan. De kerkdienst...
Search document Icon - lezen -
Kerkdiensten op Texel Dit voorjaar worden er weer kerkdiensten georganiseerd op Texel, vanuit de GKv Den Helder. Alle diensten beginnen om 14.30 uur en ds. P. Niemeijer gaat hierin voor. De diens...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen -
Oproep classis Warffum Namens de samenroepende kerk van Baflo worden de classiskerken opgeroepen voor de op woensdag 18 maart 2009 te houden classisvergadering. De vergadering wordt gehouden in d...
Search document Icon - lezen -
Huwelijk en samenwonen en classis Groningen Een commissie ‘Tucht en Tolerantie’ van de classis Groningen heeft op de najaarsclassis 2008 een rapport uitgebracht over ‘Huwelijk en samenwonen’....
Search document Icon - lezen -
Classis Appingedam Voorlopige agenda van de classis Appingedam, te houden op D.V. donderdag 12 maart 2009 om 19.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Delfzijl, Tichelwerk 15. 1 Openen...
Search document Icon - lezen -
Oproep classis Drachten Hierbij worden de classiskerken opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Drachten-Nijega, voor een vergade≠ring van de classis Drachten, die D.V. zal worde...
Search document Icon - lezen -
Classis Grootegast Kort verslag van de vergadering van de classis Grootegast, gehouden op 12 februari jl. De 11 kerken van de classis Grootegast hebben op donderdag 12 februari jl. weer vergaderd...
Search document Icon - lezen -
Classis Leeuwarden Voorlopige agenda van de vergadering van de classis Leeuwarden, te houden D.V. woensdag 18 maart 2009, aanvang 20.00 uur, in ‘De Morgenster’, Vrijheidsplein 1, Leeuwarden. 1....
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen -
Koffieochtend Schildwolde Op donderdag 19 maart om 9.15 uur is er een koffieochtend, het thema is: ‘Opvoeding tieners’. Wat komt een tiener tegen in het dagelijks leven en in wat voor wereld l...
Search document Icon - lezen -
AlbaniŽ-avond Ten Post - AlbaniŽ-avond op vrijdag 20 maart van 16.00-21.00 uur in de GKv aan de Eestumerweg 11. Verkoop om geld bij elkaar te brengen voor een werk-leer-project in Tirana voor kin...
Search document Icon - lezen -
Zaterdag 7 maart Drachten, Jaarlijkse Friese Ouderlingen Conferentie, onderwerp: ‘Geestelijk leidinggeven, NU!’, spreker: ds. P. Poortinga, Geref. Kerk ‘Hoeksteen’, Middelwijk 148 - 9.30 uur...
Search document Icon - lezen -
Dvd/Cd Orgel Oosterkerk Op 14 november jl. heeft Martin Mans een concert gegeven op het gerestaureerde orgel van de Oosterkerk in Groningen. Ter gelegenheid van de restauratie heeft hij een uniek...
Search document Icon - lezen -
Uitvoeringen The Passion 2009 Zuidlaren - Op veler verzoek ook dit jaar uitvoeringen van ‘The Passion’ van Adrian Snell. The Passion, een moderne passie muziek van de engelse artiest Adrian Sne...
Search document Icon - lezen -
Dick Sanderman in De Fontein Drachten - Op 21 maart is organist Dick Sanderman te gast in de concertserie van CKF, de Commissie Kerkconcerten in De Fontein. Hij brengt een gevarieerd programma s...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen -
Gods droom en ons verlangen bij E&R Jongeren zijn de toekomst van de kerk en binnen onze kerken hebben we gelukkig vele jongeren die zeer betrokken zijn bij die kerk. Maar wat is de toekomst van...
Search document Icon - lezen -
Gaan in het spoor van de bijbel Drachten - Donderdag 19 maart: ‘De Fontein’, 19.30 uur, thema: ‘Gebedsgenezing en bevrijdingspastoraat’. Sprekers: dr. Jochem Douma en drs. Adrian Verbree. Op...
Search document Icon - lezen -
Voorjaar 2009: Kringleiderstraining EmmaŁs in … EmmaŁs - de weg van het geloof is een programma over het contact maken met mensen, hen in aanraking brengen met het evangelie en hen helpen te gro...
Search document Icon - lezen -
ZvK lanceert Kerkdienst.nl 1 maart lanceerde Zendtijd voor Kerken een nieuwe website: Kerkdienst.nl. De nieuwe website wordt de homepage voor de wekelijkse uitzendingen van radio- en televisieker...
Search document Icon - lezen -
Congres over Schepping en evolutie Had Charles Darwin gelijk met zijn evolutietheorie? Over die vraag gaat het op het congres ‘Darwin in de kerk?’, dat wordt gehouden op 21 maart in de Ichthusk...
Search document Icon - lezen -
Open Dag Accolade Zorggroep Zaterdag 21 maart 2009 is de landelijke Open Dag van de Zorg. Zorginstellingen in het hele land zetten hun deuren open om (aanstaande) zorgvragers, medewerkers, vrijwi...
Hide details for KerkgeschiedenisKerkgeschiedenis
Search document Icon - lezen - Het Franse juk - H. van der Veen
In de 18e eeuw ontstond er in de kerken binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een nieuwe geest die niets moest weten van de belijdenis van de verzoening door Christus en de leer van de Drie-eenheid. In 1795 werd de Republiek door de invloed van de Franse overheersing vervangen door de Bataafse Republiek en later in 1806 werd ons land een koninkrijk met de broer van Napoleon als koning. Politiek en kerkelijk waren het onrustige tijden.......
Hide details for MeditatieMeditatie
Search document Icon - lezen - Twee gesprekken in Korinthe - A.H. Driest
Naar aanleiding van 1 Kor. 7:14: Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd.......
Hide details for Nieuws uit de RegioNieuws uit de Regio
Search document Icon - lezen - Eerste jubileum ‘De Ark’ feestelijk gevierd
De Gereformeerde Kerk te Beilen heeft op feestelijke wijze herdacht, dat vijf jaar geleden het vernieuwde kerkgebouw ‘De Ark’ in gebruik werd genomen. Het kerkgebouw aan de Acacialaan werd indertijd met veel eigen menskracht ingrijpend verbouwd en dat geeft een extra band. De kerk groeide in die vijf jaar van 130 naar 170 zielen en mag zich op tal van zondagen verheugen in het bezoek van veel vakantievierende leden van de zusterkerken en is heel wat keren tot de laatste plaats gevuld.......
Hide details for Thema-artikelenThema-artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Dopen - M.P. Hofland
Hieronder volgt een lezing over de doop die ds. Marco Hofland gehouden heeft voor studenten in de stad Groningen; ds. Hofland is Christelijk Gereformeerd predikant in deze stad.......
Search document IconText Icon - lezen - Waar is het kind? (1) - A.H. Driest
Over de kinderdoop worden vandaag uitvoerige gesprekken gevoerd. In die gesprekken wordt duidelijk dat vragen rond deze doop niet losstaan van de geloofsvisie op de kerk. Of zoals ons doopformulier het zegt: kinderen van gelovige ouders horen bij het verbond van God en bij zijn gemeente.......
Search document IconText Icon - lezen - Waar is het kind? (2) - A.H. Driest
In een van de doopformulieren die we hebben, komt de stellige uitspraak voor dat de kinderdoop niet uit de christelijke kerk weg te denken is. In het derde formulier (Gereformeerd Kerkboek, blz.726) lezen we: ‘Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen ook aan de kinderen de doop bediend.’ Is dat niet te sterk gezegd?......
Search document IconText Icon - lezen - Waar is het kind? (3) - A.H. Driest
Doop en verbond, ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Het zijn aan elkaar gekoppelde woorden om niet te vergeten. Maar ook woorden om niet uit sleur of bijgelovigheid te gebruiken. Ds. Adrian Verbree heeft ons geholpen om weer met frisse ogen naar de betekenis van dit woordpaar te kijken.......