UITGAVE Kerkbode


nummer

3

datum

19-JAN-2007THEMA
Rondom de preekstoel vlgnr 3

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Stamboom
…Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt (Matteus 1: 16).......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - De groeten uit Dehra Dun
Piet en Saskia Houtman zijn met hun kinderen Tabita en Ludger twee weken op vakantie geweest. Niet naar een vakantiepark of zo, maar naar een bevriende collega en zijn gezin die in Assam wonen, een onderontwikkeld deel van India. Piet beschrijft voor ons hoe de mensen daar leven en welke projecten de kerk heeft opgezet om hulp te bieden.......
Search document Icon - lezen - Een goed schoolboek? Een oproep tot kritische beoordeling door ouders en leraars
Onlangs kreeg ik in handen het 2-delige boek van R. Sonneveld, dat als titel heeft ‘Remix’. Het is een boek met dagopeningen voor de gereformeerde scholen voor voortgezet onderwijs. Het is gesc...
Search document IconText Icon - lezen - Het nieuwe Gereformeerde Kerkboek 2006 (3) Wat is er nog meer?
Een kerkboek bestaat niet alleen maar uit een psalmberijming en een verzameling gezangen. Die vormen wel het hoofdbestanddeel. Maar er staat nog veel meer in: alles wat we verder gebruiken in een kerkdienst en ook nog heel wat daaromheen. De zes belijdenisgeschriften, de verschillende orden van dienst, de liturgische teksten en gebeden, de liturgische gezangen, de liturgische geschriften, en dan nog het Kort Begrip, de Kerkorde en een heel aantal registers.......
Search document IconText Icon - lezen - Reloading
Bijzonder, hoe snel de beamer zijn intrede gedaan heeft in menig kerkzaal. Hier een enigszins provisorische opstelling, daar een vaste, professionele opstelling. Een lichte gŕne zal de predikant overvallen, wanneer hij zonder powerpointpresentatie in de houten broek gaat staan. De investering is weer een dienst minder waard. Nog even en de striptekenaar Dokus krijgt gelijk wanneer een beamerloze dienst de volgende opmerking ontlokt: “’n Preek zonder beamer? Hmpf! Wat ze al niet verzinnen! Nieuwe......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Kerk in 2007 Gewoon verder gaan
In het kerkblad voor wat ten zuiden van de drie noordelijke provincies ook nog Nederland heet, las ik wat overwegingen bij de jaarwisseling. Terug kijken op 2006 en vooruit kijken naar 2007. 'Hoe zullen we kerk zijn in dit nieuwe jaar?', vraagt ds. H.J. Messelink zich af. Ik geef z'n gedachten daarover ter lezing door:......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Diepgang
Vanmorgen verraste dr. M.J. Arntzen de lezers van het Nederlands Dagblad met een artikel over gebrek aan diepgang binnen de kerken in Nederland. Hij had daarbij niet speciaal de vrijgemaakte kerken op het oog, maar betrok deze er nadrukkelijk wel bij. Gaat het nog wel voldoende over de eeuwige waarheden binnen de kerken. Of wordt die boodschap ingeruild voor een soort social gospel (mijn eigen woorden), waarbij het in de kerk alleen nog maar gaat over de gemeenschap, zeg maar: de gezelligheid me......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste diensten
Zuidhorn - Op zondag 4 februari zal er om 14.00 uur in “De Rank”, Westergast 8 een aangepaste dienst zijn m.m.v. de Notenkrakers uit Assen. Dit is een groep muzikanten met een vers...
Search document Icon - lezen -
Beroepen Delfzijl: ds. J.M. Haak te Ulrum Doesburg/Doetinchem, Vrouwenpolder, Lutten: kandidaat A.G. Hagg te Kampen Beroep aangenomen Arnhem: (voor kerkelijk opbou...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Kort verslag van de vergadering van op classis Appingedam 14 december 2006 in de Geref. Kerk te Delfzijl.......
Search document Icon - lezen - Classis Grootegast
Voorlopige agenda van de Classis Grootegast, vergaderend te Zuidhorn, 8 februari 2007......
Search document Icon - lezen - Classis Warffum
Kort verslag van de op 12 december 2006 te Baflo gehouden vergadering van de classis Warffum.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 17 maart Zwolle, Optreden Psalmen voor Nu, eigentijdse vertolking van bekende psalmen. Nieuwe BuitensociŰteit, zie www.psalmenvoornu.nl zaterdag 14 april Deventer...
Search document Icon - lezen - Benefietconcert
Hoogkerk - Zaterdag 3 februari is er een benefietconcert t.b.v. Oekra´neprojectkoor ‘Munkacs’ in de Hervormde Kerk, ingang Kerkstraat, aanvang 20.00 uur. M.m.v. Griean de Vries-Ka...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Middelstum - Vrijdag 2 februari 2007 hoopt de bekende organist Martin Mans een concert te verzorgen op het ‘van Oeckelen’ orgel in de Geref. Kerk (v), Boerdamsterweg 12a, aanvang 20.0...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Ameland
Ook dit jaar gaat de Commissie Ameland van de Geref. Kerk van Blije-Holwerd D.V. vanaf Goede Vrijdag 6 april 2007 tot en met zondag 28 oktober 2007 zondagse samenkomsten organiseren in Nes en in Hollum op Ameland.......
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog
Nu het jaar 2007 zijn intrede heeft gedaan, zoeken wij evenals voorgaande jaren weer voorgangers voor de D.V. te houden samenkomsten in “Het Dorpshuis Schiermonnikoog”.......
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor kerken
Op D.V. zondag 21 januari a.s. wordt een kerkdienst uitgezonden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt ‘De Westerkerk’ te Amersfoort-West (Radio 5, 17.02 uur). Voorganger Gerrit Gunnink spreekt over het thema ‘Ik voel me zo leeg.’ De samenzang wordt begeleid door organiste Hendrianne Achterstraat. Aan de dienst wordt ook meegewerkt door een combo van de gemeente onder leiding van Peter Munneke.......