UITGAVE Kerkbode


nummer

19

datum

7-MEI-2004THEMA
Kinderdoop vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document IconText Icon - lezen - Kinderdoop - Sieds de Jong
De kinderdoop is in de gereformeerde kerken niet meer zo vanzelfsprekend als het wel was. Er zijn nogal wat leden die overstappen naar kerken waar ze op hun geloofsbelijdenis gedoopt worden. Er zi...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document IconText Icon - lezen - Bijbelse legitimatie van de kinderdoop - Sieds de Jong
Inleiding Ik heb onlangs in Groningen-Oost en in Drachten-Zuid-west over de kinderdoop mogen spreken. Kort gezegd kwam mijn verhaal op het volgende neer: in de grote strijd tussen geloof en ongeloof zie ik gereformeerden en baptisten náást elkaar staan aan dezélfde kant. Ik respecteer hun visie en ga ervan uit dat ze in hun denken en overwegen de bijbel als Gods Woord serieus nemen. Ik wil zo met hen omgaan, maar door hen ook zo gezien worden. De legitimatie die gereformeerden van de kinderdoop......
Search document IconText Icon - lezen - Het bad van de wedergeboorte - een getuigenis over de geloofsdoop - Nelleke Kemps-Stam
Tussen de familieberichten staat deze keer wel een heel bijzondere advertentie. Twee mensen delen blij en dankbaar mee dat ze de doop door onderdompeling zullen ontvangen. Omdat de advertentie de grootte van een trouwadvertentie heeft, leest de snelle lezer er zomaar overheen. Maar wie het bericht nog eens leest, ziet dat Bert en Anja Bolhuis hun doop aankondigen. Uit de drie bijbelteksten die ze toegevoegd hebben, blijkt dat deze keus een heel bewuste is geweest. De bijbelstudie die daaraan vo......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - De middagdienst: niet facultatief, wel alternatief - J.P. van der Wal
In het kerkblad voor Overijssel etc. schrijft ds. Joh. de Wolff over de zondagmiddagdienst: In onze kerkgemeenschap zie ik twee tegenstrijdige bewegingen. Allereerst is er al jarenlang het verlangen onder ons om de middagdienst een aparte invulling te geven, zodat die vergeleken met ’s morgens niet ‘meer van hetzelfde’ is. Er is ook een deputaatschap dat zich o.a. daar mee bezig houdt. Maar aan de andere kant is er vandaag een tendens om over de Catechismus meer vanuit een bepaalde bijbeltekst......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Songs of Praise - J.H. Kuiper
Soms snap ik er niets meer van. We weten toch als gereformeerden heel goed wat goed is en wat niet klopt. We onderscheiden ware en valse kerk met veel precisie en kunnen bij wijze van spreken lijstjes maken: die wel en die niet. Vals klinkt daarbij heel vals, daar deugt vast niet veel van. En dan kijk je naar het programma van de BBC: Songs of Praise. Week in week uit wordt het uitgezonden, nu al vele jaren lang. Het is een mix van muziek en reportages. De laatste gaan over wat God verandert in......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst Damwoude
Damwoude - Zondagmiddag 16 mei a.s. wordt er in de Gereformeerde Kerk vrijg. om 14:00 uur een dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke handicap. We lezen dan o.a. samen uit...
Search document Icon - lezen - Samenkomsten Schiermonnikoog.
Na diverse berichten in de kerkbladen te hebben geplaatst, zijn er nog steeds data van samenkomsten niet voorzien van voorgangers. Nogmaals doen wij een zeer dringende oproep op u die in de g...
Search document Icon - lezen -
Beroepen Dokkum – Kandidaat W.B. van der Wal te Kampen. Afscheid Delft – 9 mei, 9.00 uur (Maerten Trompstraat 29) ds. M. van Veelen, wegens vertrek naar Duiven-Velp. <...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep van de classis Appingedam
Ten Post - De Raad van de Gereformeerde Kerk te Ten Post, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te...
Search document Icon - lezen - Voortgezette zitting Classis Groningen
Groningen - De classis Groningen heeft op 29 april j.l. haar vergadering gehouden.Omdat niet alle agenda punten afgewerkt konden worden is besloten om een voortgezette zitting te houden en...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Concert Gospelproject Zilt
Winsum -ZILT wil zeggen: je bent een smaakmaker, door de boodschap van Christus te brengen. In juni 2003 gaf het projectkoor ZILT, onder leiding van Nelly Bolhuis, het eerste en zeer succe...
Search document Icon - lezen - HARM HOEVE CONCERTEERT IN MARTINIKERK
Bolsward - Op Hemelvaartsdag, 20 mei, geeft Harm Hoeve een orgelconcert op het beroemde orgel van de Martinikerk te Bolsward, aanvang 16.00 uur. Harm Hoeve heeft een afwisselend e...
Search document Icon - lezen - Petrus centraal in concert Rejoice en Celebrate
Stadskanaal - De afgelopen maanden heeft het Gospelkoor Rejoice (o.l.v. Willem de Wit) en het Tienerkoor Celebrate (o.l.v. Aliëtte Meerveld), hard gewerkt. De beide koren uit Zuidhorn hebb...
Search document Icon - lezen - Reünie Jan van Nassauschool
Zuidhorn - Op 1 april van dit jaar bestond de Jan van Nassauschool ( tot 1978 gereformeerde lagere school) 50 jaar. Voor ons is dit een reden om dankbaar te zijn en daarom vieren we ook...
Search document Icon - lezen - Rommelmarkt
Damwoude - Zaterdag, 8 mei van 8.30-11.30 uur wordt een grote rommelmarkt gehouden op het parkeerterrein naast de Chr. Geref. Kerk te Damwoude. Deze rommelmarkt wordt al ruim dertig jaar g...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - JEUGDKERK GODFASHION OP TV 16 MEI 2004
Zwolle - Op zondag 16 mei wordt via de tv een dienst uitgezonden van de grootste jeugdkerk in Nederland: GODfashion in Zwolle. Spreker is Bram Rebergen, programmadirecteur van het Flevo Festival....
Search document Icon - lezen - Verslag van de Provinciale werkgroepenvergadering CHA in Groningen: coördinatie hulpverlening asielzoekers.
1: De halfjaarlijkse provinciale vergadering werd gehouden op woensdag 21 april j.l. in de Columnakerk te Groningen. Aangezien de voorzitter van het deputaatschap CHA verhinderd was de vergaderin...