UITGAVE Kerkbode


nummer

25

datum

22-JUN-2007THEMA
Na Pinksteren gaat de Bijbel open! vlgnr 4

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Waar je ook bent... - W.L. de Graaff “…ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd” (Psalm 139: 3 en 5).
De laatste tien jaar is er veel veranderd. Een belangrijke en ingrijpende verandering is het gemeengoed worden van mobiele telefonie. In vrij korte tijd kreeg bijna de gehele bevolking van Nederland een mobiele telefoon. Bovenstaande woorden uit Psalm 139: 3 hebben zelfs een nieuwe betekenis gekregen:......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Anneloes vanuit Nias
In deze extra nieuwsbrief wil ik wat vertellen over corruptie en ook over een ander groot probleem hier, waar alleen over gefluisterd mag worden: zwarte magie.......
Search document Icon - lezen - De Bijbel open - J.T. Oldenhuis
De uitstorting van de Geest op het Pinksterfeest van Jeruzalem (Hand. 2) heeft het effect gehad en moet nog altijd het effect hebben, dat de Bijbel open gaat. Je hoort het in de toespraak van Petrus: één brok ‘exegese’. Hij legt voor de toegestroomde menigte die zeer goed bekend is met wat wij vandaag het ‘Oude Testament’ noemen de boeken van het ‘Oude Testament’: zijn betoog is doorspekt met letterlijke citaten ut Joël, Psalm 16, Psalm 110 en verwerking van allerlei motieven uit de profeten. Je......
Search document Icon - lezen - Fundamentalisme in de gereformeerde gezindte - W.L. de Graaff
Dit jaar verscheen deel 6 van de TU-bezinningsreeks onder de titel Vrijgemaakte vreemdelingen onder redactie van dr. M. te Velde en dr. H. Werkman. In het boek worden visies op kerk, maatschappij, cultuur en gezin uit de begintijd van de vrijmaking behandeld. Het betreft de periode tot en met 1960. Het lezen van dit boek vormt de aanleiding om na te denken over de vraag of er niet trekken van gereformeerd fundamentalisme zijn aan te wijzen binnen de GKv in die tijd. Dit bij wijze van zelfonderzo......
Search document Icon - lezen - Uit de mond van kinderen - N. Kemps-Stam Kinderen over God en de Bijbel
Het thema van deze maand is: ‘Na Pinksteren gaat de Bijbel open!’. Eigenlijk is deze uitspraak een beetje kort door de bocht wanneer je hem letterlijk neemt. De Bijbel zoals wij die kennen, kwam pas in de vierde eeuw na Christus tot stand. De drieduizend mensen die zich tijdens het Joodse feest der weken (later door ons het Pinksterfeest genoemd) in Jeruzalem bekeerden, waren voor de betekenis van de Schrift (de boeken van Mozes en de profeten) afhankelijk van wat de discipelen hen daarover uitl......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Geslaagd - en dan - J.H. Kuiper
Het is weer de tijd van de schooltassen aan de vlaggenstok. Heel veel jonge mensen hebben te horen gekregen dat ze geslaagd zijn. Geweldig. Mijn gelukwensen daarbij. Een aantal zal het examen nog voortzetten. Sterkte als dat zo is; misschien had je erop gerekend, misschien valt het wel heel erg tegen.......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Aangepaste dienst
Damwoude - Op zondag 24 juni a.s. om 14.00 uur in de GKV ‘de Ontmoeting’, Voorweg 19, zal er een kerkdienst gehouden worden voor mensen met een verstandelijke handicap.......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Particuliere Synode Groningen
Kort verslag van de vergadering gehouden op woensdag 6 juni jl. in de Geref. Kerk te Zuidhorn.......
Search document Icon - lezen - Paticuliere Synode Drenthe
Kort verslag van de 70e vergadering van de PS Drenthe, gehouden op donderdag 7 juni jl. te Assen.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
Zaterdag 23 juni Musselkanaal-Valthermond, Open huis Ger. Kerk, 14.30-16.30 uur Groningen, Orgelconcert Johan Brouwer (Groningen) op het Schnitgerorgel, Pelstergasthuiskerk, Pelsterstraat...
Search document Icon - lezen - Peter Wildeman
Damwoude - Op zaterdag 23 juni a.s. om 20.00 uur zal de bekende organist Peter Wildeman uit Tholen een concert verzorgen in de Sionskerk (CGK), Hoofdweg 127.......
Search document Icon - lezen - Uplink viert feest!
Zuidhorn - Op zaterdag 3 november a.s. vanaf 12.00 uur viert Uplink feest: Voor de vijfde keer organiseert Uplink dan het congres voor jongeren van 18-80 jaar!......
Search document Icon - lezen - Zomerconcerten U.M.E.
De zomerconcerten, die jaarlijks gegeven worden door de 12 zangers van het Urker Mannen Ensemble, genieten grote belangstelling (ruim 10.000 bezoekers!) mede door de unieke, ontspannen manier van musiceren o.l.v. dirigent Pieter Jan Leusink.......
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - 2006: Een goed jaar!
In het jaar 2006 ontving De Verre Naasten (DVN) ruim € 3,5 miljoen aan inkomsten uit giften en subsidies. Dat is 25% meer dan in het jaar 2005 (2,8 miljoen euro). DVN voerde projecten uit in 17 landen.......
Search document Icon - lezen - Haren - Zweden
Enige tijd geleden heeft de Gereformeerde Kerk van Haren het verzoek gekregen om contacten met de kleine Evangelische-Gereformeerde Kerk in Zweden in Tranås in Zuid Zweden (± 200 km. oostelijk van Göteborg) te gaan onderhouden.......
Search document Icon - lezen - Naast
De vakanties staan voor de deur. Velen verwisselen de woning voor een tent, caravan of appartement. Neem je Bijbel mee. Neem eens extra tijd om in Gods Woord te lezen.......