UITGAVE Kerkbode


nummer

33

datum

15-AUG-2008
inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Worden als een kind - J.T. Oldenhuis
Matteüs 18 vers 3: Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wat is er nu simpeler, dan te worden als een kind! Je hoeft niets meer zo nodig! Je steekt je handen uit en je rent naar vader of moeder toe. Je maakt je geen zorgen meer. Anderen zorgen wel voor je. Je bent ineens van alles af, van de druk om te presteren, van al dat gedoe van de grote mensen. O konden we maar kinderen zijn, alles overgeven, anderen......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Deskundigheid verdacht
Daar zijn we met zijn allen weer getuige van geweest. 16 miljoen coaches, die het beter wisten dan de bondscoach. 16 miljoen coaches die onder leiding van beroeps stuurman aan de kant Johan Derksen Marco van Basten de grond in boorden. Het is typerend voor de tijd waarin we leven. Deskundigheid en professie zijn verdacht.......
Search document Icon - lezen - Gebed en predikatie - A. Bas
De dominee van Leens was een beetje eigenwijs. Wat zeg ik, een béétje? Hij was zo eigenwijs, dat zijn gedrag aan de orde kwam op een vergadering van alle kerken in de provincie Groningen. Op 6 mei 1606 kwamen de afgevaardigden in plechtige vergadering bijeen in de stad Groningen en bespraken ze tal van zaken uit het kerkelijk leven. En daaronder was ook, in de vierde zitting op 7 mei, de eigenwijsheid van de dominee van Leens. Hij “sal van dem classe censureret worden” luidde het besluit. Onder......
Search document Icon - lezen - Toch naar Zuid-Afrika - N. Kemps-Stam Fragmenten uit het dagboek van een zieke zendeling
Op 23 maart 2007 kon u in de Kerkbode een interview lezen dat ik had met ds. Tjeerd de Boer in verband met zijn uitzending naar Zuid-Afrika. Als ex-zendeling had men hem gevraagd in de zendingspost Nellmapius ondersteuning te verlenen. Ds. De Boer en zijn vrouw Mieke hadden er erg veel zin in en waren er helemaal klaar voor. Vlak voor hun vertrek kreeg ds. De Boer last van uitvalverschijnselen. Een tumor in de hersenen bleek de veroorzaker en een operatie volgde. Tjeerd de Boer laat ons meelezen......
Search document Icon - lezen - Vakantiepraat - J.T. Oldenhuis "Je hebt wat te lijden achter in de kerk..."
In de vakantie… In de vakantie gaat alles anders. De Kerkbode ook. Er is een tijd om diepgravende artikelen te plegen en een tijd om het wat luchtiger te doen. Ik kwam in de vakantie een paar mensen tegen. Tachtigers. Het gesprek kwam op preken. Ze hadden er honderden gehoord in hun leven.......
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - Dominee van en voor iedereen
Per 1 september a.s. neemt de Christelijk Gereformeerde ds. A. van der Veer, verbonden aan de kerk van Zwolle, afscheid als voorzitter van de Evangelische Omroep. In De Wekker kijkt hij terug op zijn jarenlange voorzitterschap en wat dat voor hem persoonlijk betekend heeft.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Hoe gevaarlijk waren de verzoekingen in de woestijn voor Jezus? - L.E. Leeftink
Op een zondag preekte ik over de verzoekingen in de woestijn. Aan het begin van zijn publieke optreden, vlak na de doop door Johannes de Doper in de Jordaan en na de geestelijke voorbereiding in de woestijn, stelt de duivel Jezus als mens serieus op de proef. Iemand mailde mij na de preek het volgende: als de duivel weet dat Jezus echt God is, weet hij toch ook, dat Jezus niet voor de verzoekingen kon bezwijken. Dus wat voor zin hadden de verzoekingen dan? Of omgekeerd: als Jezus wel voor de ver......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Kerknieuws......
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Oproep classis Appingedam
De Raad van de Gereformeerde Kerk te Westeremden, daartoe aangewezen door de laatstgehouden vergadering van de classis Appingedam, roept de kerken in de classis Appingedam op om te vergaderen op D.V. donderdag 11 september a.s. om 19.30 uur in het gebouw van de Gereformeerde Kerk te Loppersum.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Assen
Namens de raad van de Gereformeerde Kerk van Smilde wordt u opgeroepen voor een vergadering van de classis Assen op D.V. donderdag 11 september a.s. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het kerkgebouw, Bonkelaar 2 te Smilde.......
Search document Icon - lezen - Oproep classis Leeuwarden
Hierbij worden de kerken in het classicaal ressort Leeuwarden opgeroepen voor een vergadering van de classis, te houden D.V. woensdag 17 september a.s. om 20.00 uur in het kerkgebouw ‘De Morgenster’ van de GK Leeuwarden, Vrijheidsplein 1.......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Agenda concertserie
Leens - Hieronder volgt de agenda van de concertserie augustus en september te Leens. De aanvang van elk concert is 20.15 uur. De entree bedraagt € 8,00, CJP, 65+ en kinderen van 12-16 jr. € 6,00, kinderen beneden 12 jaar onder begeleiding vrije toegang.......
Search document Icon - lezen - Orgelconcert
Noordbroek - Op zaterdag 23 augustus a.s. is er weer een orgelconcert in de Hervormde Kerk. Peter van Dijk is de concertgever, het concert begint om 20.00 uur.......
Search document Icon - lezen - Psalmzang
Groningen - Psalmzang in de Nederlandse calvinistische traditie op vrijdag 29 augustus om 20.15 uur in de Evangelisch-Lutherse Kerk, Haddingestraat 23.......
Search document Icon - lezen -
Activiteitenagenda......