UITGAVE Kerkbode


nummer

15

datum

14-APR-2006THEMA
Leer ons o Heer uw lijden recht betrachten vlgnr

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Leer ons o Heer uw lijden recht betrachten - J.T. Oldenhuis
Passie en Pasen. Dit nummer van de kerkbode is er geheel aan gewijd. Zoiets doen we doorgaans alleen met Kerst. Maar er is vaak voor gepleit om de gedachtenis van het lijden en met name h...
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Goede Vrijdag - W.A.P. Smit / Dick Ellen
1 Zoals een vleermuis, aan het hout gespijkerd van een boerendeur in ’t sterven langzaamaan vergrauwt en dood, een vod wordt zonder kleur - zoals in het bezaaide land een dode kraai, die op de w...
Search document Icon - lezen - Onschuldig veroordeeld: de uitspraak van Pilatus, het getuigenis van Judas en het teken van Jona - J.T. Oldenhuis
Onschuldig Onschuldig veroordeeld. Het staat in de catechismus.Veel van de lezers hebben het zinnetje nog uit het hoofd moeten leren. “Christus is onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld”. Het is het antwoord op de vraag, waarom Christus onder Pontius Pilatus heeft geleden. Zijn naam is voor altijd in de belijdenis van de kerk opgenomen. Elke week komt Pilatus langs. Dat is al eeuwen zo. Het gebeurt over de hele wereld, waar de apostolische geloofsbelijdenis gelezen, gezongen of ger......
Search document Icon - lezen - Toelichting Leer ons uw lijden recht betrachten in deze zee verzinken de gedachten - J.T. Oldenhuis
Toen we gezang 177 nog niet mochten zingen in onze kerkdiensten, heb ik het meerdere malen rondom Goede Vrijdag gebruikt als gebed. Veelvuldig kwam dan de vraag van kerkmensen, of ze een kopie va...
Hide details for PersschouwPersschouw
Search document Icon - lezen - In memoriam Heinrich - J.P. van der Wal
Onlangs overleed prof. Drs. H.M. Ohmann, oud-leraar van o.m. de Theologische Universiteit Kampen. In de Reformatie schreef zijn opvolger, prof. dr. G. Kwakkel, een in memoriam ter nagedachtenis aan deze markante persoonlijkheid. Omdat prof. Ohmann na zijn emeritering woonde in het gebied waar deze kerkbode verschijnt, neem ik het over. In zijn geheel.......
Hide details for ActueelActueel
Search document Icon - lezen - Judas - Jan Kuiper
Je kunt weer geen krant open slaan of het gaat om het zogenaamde Judas evangelie. Zogenaamd, want ieder is het er over eens, dat het niet van Judas zelf kan zijn. Niet omdat ze het bijbelse bericht over zijn zelfmoord serieus nemen, maar om andere redenen. Het is een geschrift uit de tweede eeuw, waar iemand gebruik maakt van de naam van Judas om zijn boodschap naar voren te brengen. Een heel merkwaardige boodschap. Ik ga de krantenartikelen en TV-programma’s niet allemaal overdoen, maar pik er......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen -
Jubileum Amersfoort – 12 april – vijfentwintig jaar predikant: ds. G. Gunnink. Standplaatsen: Mussel (1981), Kralingse Veer/Krimpen aan den IJssel (1986), Hardenberg (1992) en Amer...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - Classis Appingedam
Kort verslag van de vergadering op 9 maart 2006......
Search document Icon - lezen - Particuliere synode
Concept-agenda van de 69e PS Drenthe welke bijeen hoopt te komen op donderdag 1 juni 2006......
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 15 april Groningen, Meditatieve dienst, ds. J.W. Roosenbrand, Maranathakerk, Van Lenneplaan - 19.30 uur Gospelgroep ‘Young Spirit’, ‘The Passion’ van Adrian Snell, Baptistenke...
Search document Icon - lezen - Concert op Paasmaandag door Jaap Zwart Jr.
Uithuizermeeden - Voor liefhebbers van orgelmuziek is er op maandag, 17 april een unieke gelegenheid om te genieten van concerteren op het schitterende Hinsz-orgel in de Mariakerk, d...
Search document Icon - lezen - Orgelconcert met poppenspel
Zuidlaren (Dr.) – Op zaterdag 22 april vindt in de Ontmoetingskerk aan de Hoofdlaan op het voormalige “Dennenoord”-terrein (Stationsweg; zie bord met logo G.G.z. Groningen) een bijzonde...
Search document Icon - lezen - Paasconcert met samenzang
Ten Boer – Op D.V. zaterdag 22 april ’06 om 19.30 uur wordt er in de Geref.kerk (vrijg.) aan de Vijverweide een Paasconcert met samenzang gegeven. De avond zal worden verzor...
Search document Icon - lezen - Paassamenzang
Hoogkerk – Tweede paasdag, 17 april, aanvang 10.00 uur. Indien Christus niet is opgewekt is uw geloof zonder inhoud. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die...
Search document Icon - lezen - Paassterrit
Uithuizermeeden – Op maandag 17 april 2006, 2e paasdag, organiseert het Gereformeerd Ontmoetings Centrum Uithuizermeeden de jaarlijkse paassterrit door het Groningse landschap. Voor deeln...
Search document Icon - lezen - Sterrit
Schildwolde – Zaterdag 29 april Start: 13.15-14.15 uur. Vertrek: De Kandelaar. Kosten: € 7,50 per auto....
Search document Icon - lezen - Van God los?
PrioriTijd Zuidhorn - zaterdag 15 april, in De Rank 19.30-21.00 uur Hoe is jouw relatie met God? Zit jij vast aan Hem? En zit Hij vast aan jou, denk je? Of is het een los / vast relatie?...
Search document Icon - lezen - “Divine Design - de Schepping - Gods werk!”
Zuidhorn - Concert door Gospelkoor Rejoice o.l.v. Willem de Wit m.m.v. kinderkoor Mirakel o.l.v. Maria en Catharina Oostindiėr Op D.V. 22 april 2006 is er weer een concer...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Alom klinkt het Woord in Dalfsen (ZvK)
Zaterdag 15 april kunt u kijken naar een aflevering van Alom Klinkt het Woord vanuit Dalfsen (NED. 1, 12.00 –12.25) Op zaterdag 15 april a.s. kunt u kijken en luisteren naar samenzang va...
Search document Icon - lezen - Universiteitsberaad
10 juni 2006 Kampen - mededelingen n.a.v. de vergadering van het College van Bestuur van de TU Kampen d.d. 9 maart 2006. De synode van Amersfoort 2005 heeft een universiteitsberaad...