UITGAVE Kerkbode


nummer

31

datum

11-AUG-2006THEMA
Iedereen op zijne wijs
tot des Heren lof en prijs?
vlgnr 1

inzage
geen inzage
thema

klik hier voor een abonnementinhoudsopgave (klik op om rubriek te openen)
Hide details for VoorwoordVoorwoord
Search document Icon - lezen - Woord vooraf - J.T. Oldenhuis
Zouden ze het lezen? Ik ben in het zonovergoten Oosterend - ja, Terschelling dus! Wat een schitterende plek op een schitterend eiland! - uit mijn ligstoel op het strand omhoog gekropen om te proberen een nummer voor de kerkbode samen te stellen. En ik zou u graag allen deelgenoot willen maken van het heel goede gevoel dat ik gekregen heb door de lezing van een zeer interessant boek. Ja, interessant op het strand in de warmte van de zon. Ik heb er van genoten. Ik zou het boek graag in handen van......
Hide details for BijbelstudieBijbelstudie
Search document Icon - lezen - Ook in de ploegtijd en in de oogst zult gij de rustdag houden (Ex 34 :21) - J.T. Oldenhuis
Ooit heeft mijn vrouw deze tekst vóór in een kerkboek geschreven dat ik van haar cadeau kreeg. Dat exemplaar is al lang vervangen door een ander. Maar de bladzijde met deze woorden heb ik er uit gescheurd en in het nieuwe exemplaar geplakt. Ze zijn mij lief -......
Hide details for Redactionele artikelenRedactionele artikelen
Search document Icon - lezen - Boekbespreking - J. T. Oldenhuis
Ds J.H.Velema, Christen zijn en blijven; ondertitel: Door geloof, gebod en gebed; Telos-boek, uitgave van Buyten en Schipperheyn. Motief Amsterdam, 2006, ISBN 90-5881-228-6; paperback, 96 pg, ⁰...
Search document IconText Icon - lezen - Tien hoofdstukken, een paar reacties - J.T. Oldenhuis
Het boek van Smelik bevat tien hoofdstukken. Ze zetten bijna allemaal aan tot discussie. Ik doe er maar een greep uit. Ik zet een aantal gedachten op een rijtje en knoop er steeds een opmerking, een vraag of een suggestie aan vast. Een kleine bijdrage aan de noodzakelijke bezinning.......
Search document IconText Icon - lezen - Wat gebeurt er toch allemaal in de kerk? - J.T. Oldenhuis
Vakantie-lectuur? Voor mij ligt het boek van Dr Jan Smelik, getiteld: Gods lof op de lippen. Ondertitel: Aspecten van liturgie en kerkmuziek. (Uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 2005). Het is al meer dan een jaar geleden verschenen. In onze kerkelijke pers is er voor zover ik weet nog niet zo heel veel aandacht aan besteed. Het boek gaat, zoals de titel aangeeft, over een zaak waar we allemaal altijd weer mee te maken krijgen: met dat wat er op zondag gebeurt, wanneer we bij e......
Hide details for KerknieuwsKerknieuws
Search document Icon - lezen - Preekvoorzieners opgelet
Al weer een aantal weken geleden stond in de kerkbode een oproep over preekvoorziening 2007 gericht aan predikanten uit de drie Noordelijke provincies. (Daarnaast hebben de predikanten nog in een...
Search document Icon - lezen -
Adreswijziging Mussel – Het adres van de scriba is nu: J. Meems, Musselweg 80, 9584 AG Mussel...
Hide details for Uit de ClassesUit de Classes
Search document Icon - lezen - CLASSIS DRACHTEN Oproep classisvergadering
Hierbij wordt u opgeroepen, namens de Raad van de Gereformeerde kerk te Drachten-Zuid/West, voor een vergade­ring van de classis Drachten, die D.V. zal worden gehouden op woensdag 4 oktober 20...
Search document Icon - lezen - Classis Warffum Oproep classis-vergadering
Namens de samenroepende kerk van Winsum worden de classiskerken opgeroepen voor de op maandag 11 september 2006 te houden classis-vergadering. De vergadering wordt gehouden in de Gereformee...
Hide details for Wat is er te doenWat is er te doen
Search document Icon - lezen - Activiteitenagenda
zaterdag 22 juli tot 26 augustus Uithuizen, Jacobikerk geopend voor bezichtiging, bespeling van het Arp Schnitgerorgel - 13.00-16.00 uur zaterdag 12 augustus Groningen, Pelstergasth...
Hide details for PersberichtenPersberichten
Search document Icon - lezen - Opening nieuw kantoor Trans World Radio tijdens ‘Naar Buiten’ beurs
Barneveld - Radiozendingsorganisatie Trans World Radio (TWR) opent op woensdag 2 augustus de deur van haar nieuwe kantoor in Huize De Schaffelaar. Dit vindt plaats tijdens de beurs ‘Naar...
Search document Icon - lezen - Zendtijd voor kerken
CGK - 13 augustus Op D.V. zondag 13 augustus a.s. wordt via Radio 747 om 17.02 uur een kerkdienst uitgezonden van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nunspeet (Oenenburgkerk). Voo...